Hoofd content
Logo Groene Cirkels

Samen maken we
Nederland duurzaam

Groene Cirkels bestaat uit een uitgebreid netwerk van innovatieve bedrijven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties. De partners werken gezamenlijk aan duurzaamheidsoplossingen, waarbij de natuur een belangrijke rol speelt. Zo brengen we de natuur en economie beter in balans en dragen wij actief bij aan een betere leefomgeving, een circulaire economie en een gezonde toekomst.

Waarom Groene Cirkels?

We staan voor grote uitdagingen. Door klimaatverandering, een groeiende wereldbevolking en het uitputten van grondstoffen staan we voor transitie-opgaven op het gebied van energie, voedsel, duurzame alternatieven en een circulaire economie. Opgaven die je niet alleen kunt oplossen. Daarom bundelen de partners van Groene Cirkels hun krachten. Elke partner voegt vanuit zijn eigen (strategische) belangen kennis en expertise toe aan innovatieve oplossingen, die bijdragen aan de ambities van Groene Cirkels.

DUURZAME, GESLOTEN KRINGLOPEN

Van dromen naar duurzame plannen

De partners van Groene Cirkels vergaren kennis, vernieuwen door te experimenteren en initiëren samen duurzaamheidsprojecten. Dit doen we stapje voor stapje, cirkel voor cirkel. Op deze wijze groeit het Groene Cirkels netwerk gestaag en creëren we maatschappelijk draagvlak. We inspireren en vullen elkaar aan bij de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen. Zo maken we onze dromen over een duurzame samenleving waar. We doen dit met passie én volgens een strak plan, dankzij onze Groene Cirkels methode.

Kracht van Groene Cirkels

  • we ontwikkelen duurzame kringlopen en benutten de kracht van de natuur
  • we werken op basis van een gedeelde visie en gelijkwaardigheid
  • we doen (wetenschappelijke) kennis op en delen die kennis
  • we innoveren, ontwikkelen nieuwe markten en inspireren elkaar
  • we creëren maatschappelijk draagvlak voor onze projecten

De Groene Cirkels

Groene Cirkels HEINEKEN

Een schone, klimaatneutrale en klimaatbestendige HEINEKEN brouwerij in een klimaatneutrale keten, een duurzame economie en een aangename leefomgeving.

Lees meer over Groene Cirkels HEINEKEN

Circulaire Suikerbietenketen

Vanuit de suikerbietenketen werken Cosun Beet Company, provincie Noord-Brabant en Naturalis Biodiversity Center gezamenlijk aan een circulaire samenleving met de natuur als partner. Met transitiecoaches werken we actief aan teamontwikkeling en het proces om de gezamenlijk ambities te bereiken.

Lees meer over Circulaire Suikerbietenketen

Kaas en Bodemdaling

In Bleskensgraaf staat Zuivelfabriek De Graafstroom. Samen met provincie Zuid-Holland, Deltamilk, Rabobank, Waterschap Rivierenland en Wageningen University & Research willen wij de bodemdaling van ons veenweidegebied tegengaan én de biodiversiteit vergroten om zo tot een toekomstbestendige landbouw te komen.

Lees meer over Kaas en Bodemdaling

Duurzame Fritesketen

Farm Frites, de provincie Zuid-Holland, Wageningen University & Research en HAS Hogeschool streven samen naar een reductie van broeikasgassen, het stimuleren van duurzame energie, het bevorderen van biodiversiteit en een gezonde bodem met voldoende organische stoffen.

Lees meer over Duurzame Fritesketen

Bijenlandschap

We zorgen voor een bij-vriendelijke omgeving, in én met Zuid-Hollandse gemeenten, met bewoners bedrijven en andere organisaties. Dat doen we door wilde bijen meer voedsel en nestgelegenheid te bieden, het landschap aantrekkelijker en kleurrijker te maken en door behoedzaam om te gaan met chemische middelen.

Lees meer over Bijenlandschap

Groene Gezonde Stad

Het ministerie van LNV, Naturalis, WUR, gemeenten Dordrecht en Leiden, Staatsbosbeheer, IVN Natuureducatie, Alles is Gezondheid, GGD Haaglanden en de provincie Zuid-Holland werken samen aan radicale vergroening van onze steden. Een paraplu van bomen, wadi’s, groene speeltuinen, bedrijventerreinen en groene verbindingen in de stad zorgen voor gezondere inwoners, minder hitte en wateroverlast en meer biodiversiteit.

Lees meer over Groene Gezonde Stad

Deze website is gemaakt conform de internationale toegankelijkheidsrichtlijnen (WCAG).
Uitslag toegankelijkheidsonderzoek