Hoofdinhoud

“AL DAT POLITIEKE GENEUZEL IS HELEMAAL NIET NODIG. Als je gelijkwaardig samenwerkt, voel je geen hiërarchie, blijft iedereen in zijn waarde en kan je meteen stappen zetten. Alsof je met vrienden aan de slag gaat. Denk maar eens terug aan de leukste teams waarin je hebt gewerkt, daarin had iedereen een eigen rol, iets unieks. Dat is ontzettend belangrijk en precies wat er in Groene Cirkels gebeurt.” Sustainable change maker Nynke Visser was in 2020 - toen nog vanuit ING - nauw betrokken bij de opstart van Zero Emission Services (ZES), een direct uitvloeisel van de eerste Groene Cirkels HEINEKEN. “De kracht daarvan was dat we begonnen vanuit HEINEKEN die een klimaatneutrale brouwerij wilde. Wij zorgden ervoor dat HEINEKEN’s bier emissieloos, dus zonder vervuilende stoffen, vervoerd kon worden van de brouwerij naar de haven. We kregen vervolgens een enorme subsidie van het Europees groeifonds om de hele binnenvaart te helpen verduurzamen. Voor ik het wist stond ik op de VN klimaattop in Glasgow het verhaal van ZES te vertellen. Toen ik van dat podium kwam dacht ik: dit is fantastisch! Nu maak ik impact. Mensen waren zwaar onder de indruk van de manier waarop wij samenwerkten. Zo groot was het rimpeleffect van die eerste Groene Cirkel.”

 

“WE MOETEN WEER LEREN OM SAMEN TE WERKEN. Wat is elkaars handleiding? Hoe ga je constructief met strubbelingen om? Hoe doorbreek je hiërarchie en werk je samen met mensen uit verschillende werkculturen? Echt gezamenlijk toewerken naar een doel zijn mensen niet meer gewend.” Ze noemt het een vak apart. Háár vak, wel te verstaan. “Ik ben een wereldverbeteraar in hart en nieren en ben altijd al degene geweest die mensen bij elkaar bracht om grote problemen en vraagstukken te doorgronden. Voorheen bij een bedrijf, nu voor en tussen verschillende organisaties. Kijk, in ieder bedrijf heb je harde doelstellingen nodig, maar je hebt ook zachtere zaken nodig, zoals samenwerking. Minder haantjesgedrag, meer groepsgevoel. Daar is Groene Cirkels een prachtig voorbeeld van.”

 

Een neutrale partij kan het verschil maken, meent Visser. “Een neutrale partij erbij aan tafel houdt iedereen scherp. Een transitiecoach bijvoorbeeld. Esther de Haan heeft in die rol bijvoorbeeld bij HEINEKEN enorm geholpen om het van de grond te krijgen. Zo voorkom je dat je in traditioneel projectmanagement terechtkomt en het om losse acties gaat.”

 

“VAN DROMEN NAAR DOEN. Dat is Groene Cirkels. Een samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid, wetenschap en maatschappelijke organisaties waarbij samengewerkt wordt aan complexe duurzame vraagstukken. Mensen maken samen werkelijkheid van een droom. Dat is enorm krachtig, want duurzame problemen zijn zo complex dat je dat in je eentje amper van de grond krijgt. Wil je echt opschalen en versnellen, dan heb je elkaar nodig. Ook al gaat er tijd zitten in samenwerken - zeker als je met veel mensen bent – dan nog gaat het samen veel sneller dan alleen. Vergelijk het met naar de sportschool gaan: met iemand samen is het net wat leuker en je houdt het langer vol. De natuur als partner vind ik daarbij een heel mooi uitgangspunt. Maar het is ook uitdagend, omdat het moeilijk cognitief is uit te drukken. Natuur moet je voelen. Terwijl het wel helpt om het op een bepaalde manier te labelen, als je partijen wilt enthousiasmeren zich voor de natuur in te zetten.”

 

DE OVERHEID KAN NOG MEER DOEN, vindt Visser. “Ik zou het gaaf vinden als overheden meer zouden gaan werken zoals we dat in Groene Cirkels al doen. Vanuit een heldere taak, gelijkwaardig samenwerken, op de lange termijn. Dan gaan we dingen doen die belangrijk zijn voor de generaties die nog gaan komen. Ik zie ontzettend veel gebeuren, maar dan wel van onderaf. Top down zijn er nog veel kansen om de Groene Cirkels-methodiek in te zetten. We moeten wat er in de provincie Zuid-Holland gebeurt, veel groter maken in overheidsland. Mensen kunnen zich eraan optrekken en krijgen er energie van, dat is fantastisch. Het geeft handelingsperspectief in plaats van dat we alleen maar doemscenario’s schetsen.”