Hoofdinhoud

De partners ontwikkelen kennis voor de transitie naar een duurzame en circulaire economie in het Groene Hart. Centraal hierbij staan kennisuitwisseling met andere partijen in wetenschap en maatschappij. Binnen het partnerschap is Wageningen University and Research de trekker van het Kennisprogramma. De diverse vragen uit de projecten in kennis- en onderzoeksprojecten, worden op elkaar afgestemd.

 

Bekijk de brochure New Deal (pdf)

Partners

Logo Zuivelfabriek De Graafstroom. 1908. Kaas uit het hart.
Logo DeltaMilk
Logo Waterschap Rivierenland
Logo Rabobank
Logo Wageningen University & Research
Logo Provincie Zuid-Holland, vigilate deo confidentes
Logo Naturalis Biodiversity Center