Hoofdinhoud

ALS JE WILT BIJDRAGEN AAN HET REDDEN VAN DE WERELD, dan is het werken binnen de Groene Cirkels een hele goede optie. “Want als we niet opletten, rennen we met zijn allen - geld verdienend - richting de afgrond”, zegt projectleider circulaire economie Lenny Reiningh van de provincie Noord-Brabant. “Er zijn bedrijven die hun gangbare verdienmodel blijven toepassen omdat ze de transitie naar een circulaire economie nog niet voor zich zien. Verduurzamen is ook lang niet altijd gemakkelijk en het is ook heel begrijpelijk en noodzakelijk dat bedrijven geld willen verdienen, maar: als je geld wilt blijven verdienen, zal je wel zuinig moeten zijn op de aarde.” Op het moment dat meer bedrijven verantwoordelijkheid voor duurzaamheid gaan nemen, kan het gaan vliegen, aldus Reiningh. En dat is precies wat de Groene Cirkels Circulaire Suikerbietenketen mogelijk maakt. Aangejaagd door Cosun Beet Company, dat daadkrachtig wil inzetten op duurzame transitie. 

Portret van Lenny Reiningh in een rode trui met een olijfboom op de achtergrond

OOIT CONTROLEERDE ZE BEDRIJVEN OP HUN MILIEUVERGUNNINGEN. “Ik was vooral bezig met milieuregels, veel minder met kansen. Milieuregels zijn natuurlijk heel belangrijk, maar nu houd ik me met de circulaire/biobased economie bezig en werk ik samen met initiatiefnemers die graag willen verduurzamen. Als provincie proberen we vaak dingen vanuit onszelf van de grond te krijgen, maar de afgelopen jaren merken we dat het ook heel goed werkt om dichter bij je beleidsdoelen te komen door aan te sluiten bij de energie in de samenleving. Cosun Beet Company bijvoorbeeld wil iets, hoe kunnen we met zo’n bedrijf samenwerken en gezamenlijk onze beleidsdoelen dichter bij brengen?” 

 

WIE GROENE CIRKELS ZEGT, ZEGT PROVINCIE ZUID-HOLLAND. De Groene Cirkels Circulaire Suikerbietenketen is de enige cirkel waar een andere provincie - namelijk Noord-Brabant - bij betrokken is. Niet zo gek, gezien de Brabantse vestigingsplek van Cosun Beet Company. Reiningh: “We werken nu sinds 2019 samen: Cosun Beet Company, Naturalis en wij. We bekijken daarbij steeds welke doelstellingen voor ons alle drie interessant zijn en hoe we daarin verder kunnen komen dan alleen. Het werkt, omdat er ook bij Cosun Beet Company energie zit om te verduurzamen. En wat zij ook willen, wij hebben eigenlijk er altijd wel een programma voor. Naturalis is vervolgens onmisbaar omdat daar ongelooflijk veel kennis zit over natuur en landschap.”

 

“WE WERKEN VANUIT GEZAMENLIJKE DROOMBEELDEN. Als we die hebben gevonden, gaan we er projecten van maken en bekijken we wie en wat we nodig hebben om de droom te realiseren. Dat doen we op een gelijkwaardige manier. Als je het vergelijkt met vergunningverlening, dan zie je dat wij als overheid veelal het kader bepalen. De overheid bepaalt wat er wel en niet mag, soms zelfs tot op detailniveau. Bij Groene Cirkels is dat anders, want je werkt vanuit die gedeelde droom en dan gaat het veel meer om samen kansen zien en die verzilveren.”

 

“WE HEBBEN MOOIE RESULTATEN BEHAALD. Er is bijvoorbeeld duurzaamheidswinst behaald door het vervoer van de weg deels naar het water te verplaatsen. Ik raad iedere provincie aan om met de Groene Cirkels-methodiek te gaan werken om samen beleidsdoelstellingen behalen. Het gaat niet vanzelf natuurlijk, er is wel capaciteit en een systematiek voor nodig. Dat zie je bij de provincie Zuid-Holland. Groene Cirkels moet naar mijn mening als een programma boven de andere programma’s hangen, zodat je het in alle programma’s kunt verankeren. Je moet je governance op orde hebben. Daar gaan wij de komende tijd verder aan werken, zodat het niet te veel afhangt van de energie van een individuele ambtenaar.” Maar als dat er nog niet is, moet je als provincie zeker niet wachten, vindt Reiningh. “Als er een bedrijf is in jouw provincie dat aan de slag wil met Groene Cirkels: doen!”