Hoofd content

Groene Cirkels
Circulaire Suikerbietenketen

Doel

Vanuit de suikerbietenketen werken Cosun Beet Company, provincie Noord-Brabant en Naturalis Biodiversity Center gezamenlijk aan een circulaire samenleving met de natuur als partner. 

Bekijk de Kick-off:

Gestart

april 2019

Partners

Logo Cosun Beet Company
Logo Provincie Noord-Brabant
Logo Naturalis

Thema's

Met diverse andere organisaties op wordt samengewerkt op 5 thema’s:

 

KRINGLOOPLANDBOUW

In de themacirkel kringlooplandbouw werken we samen aan een circulair landbouwsysteem, waarbij we zo zuinig mogelijk omgaan met grondstoffen en energie. We willen suikerbieten telen met een zo laag mogelijke druk op natuur en milieu. Mineralen en nutriënten dienen naar de bodem teruggebracht te worden ten behoeve van een robuuster landbouwsysteem en biodivers landschap. In deze themacirkel onderzoeken we hoe we kringlooplandbouw in de suikerbietenteelt kunnen toepassen, met oog voor biodiversiteit en natuur, duurzame samenwerking en toekomstgerichte, robuuste verdienmodellen.

Trekker: Henk Gerbers, Provincie Noord-Brabant
HGERBERS@BRABANT.NL

 

VERGROENING LEEFOMGEVING

In deze themacirkel ligt de focus op het oppakken en uitwerken van potentiële kansen op biodiverse vergroening van het landschap in nauwe samenwerking met partijen uit de omgeving. De ambitie voor deze themacirkel luidt daarom “Groen, groen, groen Prinsenland: Samen naar een leefbaar landschap in harmonie met de natuur”. Door inventarisatie van eigen projecten en initiatieven uit de omgeving geven we een gezamenlijke invulling aan het landschap op het gebied van wonen, werken en recreatie. Hierbij staat een robuust, vergroend ecosysteem centraal.

Trekker: Koos Biesmeijer, Naturalis
KOOS.BIESMEIJER@NATURALIS.NL

 

ENERGIE

“Samen werken aan een CO2-neutrale suikerbietenketen en omgeving”, dat is de droom die we hebben in de themacirkel energie. De focus ligt daarbij eerst bij het creëren van een CO2-neutrale energiebalans van/op AFC Nieuw-Prinsenland en bijdragen aan de CO2-neutraliteit van de directe omgeving (+/- 3 km). Samen willen we projecten starten om energieverbruik te besparen en energie uit fossiele brandstoffen te vervangen voor hernieuwbare energie.

Trekker: Nico Antens, Cosun Beet Company
NICO.ANTENS@COSUNBEETCOMPANY.COM

 

LOGISTIEK

“Samenwerken aan een duurzame logistiek van land naar klant”, dat is onze ambitie bij de themacirkel logistiek. Suiker vervoert Cosun Beet Company nu al deels op 100% eigen groen gas bulkvrachtwagens naar klanten. Tijdens de suikerbietencampagne vervoert Cosun Beet Company in totaal zo’n 7,5 miljoen ton bieten van de Hollandse akkers naar de 2 suikerbieten verwerkende fabrieken in Dinteloord en Vierverlaten. Dit transport willen we gezamenlijk verder verduurzamen. Mogelijkheden die we daarbij onderzoeken zijn bijvoorbeeld: transport van weg naar binnenvaart, gebruik van hernieuwbare energie en innovaties in de techniek, zoals verdere digitalisering in de logistiek.

Trekker: Arno Huijsmans, Cosun Beet Company
ARNO.HUIJSMANS@COSUNBEETCOMPANY.COM

 

BIOBASED

De suikerbiet biedt veel mogelijkheden op het gebied van biobased toepassingen en de circulaire economie. Zo is het mogelijk om uit suikerbietenpulp duurzame verpakkingsmaterialen te maken. Maar denk bijvoorbeeld ook aan verf, coatings, textiel, luiers, antivries en plastics. Daarnaast bevat de suikerbiet voedingsstoffen als eiwitten, vezels en andere suikers. In de cirkel biobased kijken we naar de diverse mogelijkheden van de suikerbiet als duurzame grondstof in de biobased economy.

Trekker: Elena Riha-Miloskovska, Cosun R&D
ELENA.RIHA-MILOSKOVSKA@COSUN.COM

 

PROCES: TRANSITIECOACHING

Een circulaire suikerbietenketen maakt het verschil. Om deze ambitie te realiseren heb je een procesmatige aanpak nodig. De rode draad in deze aanpak is samenwerking en het benutten van de intelligentie van verschillende stakeholders middels co-creatie. Dit zorgt voor nieuwe uitgangspunten, anders denken en innovatiekracht. Het resultaat: nieuwe manieren van produceren.

Trekker: Esther de Haan, Amsterdam Transition Institute
ESTHER@AMSTERDAMTRANSITIONINSTITUTE.NL

Contact

Andries Olie

Cosun Beet Company
andries.olie@cosunbeetcompany.com

Francisca Wit

Naturalis
francisca.wit@naturalis.nl

Lenny Reiningh

Provincie Noord-Brabant
LReiningh@brabant.nl

Esther de Haan

Amsterdam Transition Institute
esther@amsterdamtransitioninstitute.nl