Hoofdinhoud

Cosun Beet Company, Naturalis en de Provincie Noord-Brabant werken volgens de Groene Cirkels-methode vanuit de suikerbietenketen samen aan circulaire economie, een aantrekkelijke leefomgeving, sterke natuur en toekomstbestendige landbouw. Samen voeren we projecten en pilots uit, doen we onderzoek, en delen we kennis. Bijvoorbeeld over natuurlijke plaagregulatie. Of hoe we met natuurlijke producten aardolie kunnen vervangen. Daarbij werken we met meer dan vijftien partijen samen aan gedeelde doelen. Dat heeft al mooie resultaten opgeleverd!

 

Welke dat zijn? Bekijk deze infographic en lees alles over de resultaten. 

Een poster van de Groene Cirkels Circulaire Suikerbietenketen waarop wordt uitgelegd wat partners Cosun Beet Company, Naturalis Bioiversity Center en de provincie Noord-Brabant doen op het gebied van kringlooplandbouw, leefomgeving, energie, biobased verpakkingen en logistiek.

Circulair met suikerbiet

Uit suikerbieten maak je kristalsuiker en suikerklontjes. Uiteraard. En verder? Melasse, plantaardige proteïne, diervoeders, bio-ethanol, groen gas? Hulpstoffen voor (vaat)wasmiddelen, cosmetica, bioplastics? Zeker! 

Thema's Groene Cirkel Suikerbuitenketen

 

Energie

Als we samen de suikerfabrieken CO2-neutraal maken, kan de omgeving daar ook van profiteren. Maar hoe precies? Dát is een puzzel die we met partners in de omgeving proberen te leggen.

Trekker: Nico Antens, Cosun Beet Company
nico.antens@cosunbeetcompany.com

 

Biobased

Bij suikerbieten is de eerste gedachte die bij je opkomt: suiker. En natuurlijk is dat het voornaamste product dat we nú uit onze suikerbieten halen. Maar er kan veel méér met de suikerbiet. De suikerbiet is een belangrijke en kansrijke bouwsteen voor een heleboel producten waarvoor nu fossiele grondstoffen worden gebruikt. Daarom verkennen we samen met partners nieuwe mogelijkheden voor de toepassing van suikerbieten om circulaire economie te versnellen.

 

Trekker: Gerald van Engelen, Cosun Biobased
gerald.van.engelen@cosunbiobased.com

 

Logistiek

Het vervoer van de suikerbieten naar onze fabrieken is één van de grootste logistieke operaties van Nederland. Samen met onze partners werken we samen aan duurzame logistiek.

 

Trekker: Kees Langebeeke, Cosun Beet Company 
kees.langebeeke@cosunbeetcompany.com

 

 

Paul Mesters

,

CEO Cosun Beetcompany

 “Bij Cosun Beet Company zijn we al tientallen jaren heel bewust bezig met circulariteit en duurzaamheid. We zijn daarin leidend, omdat we als voorloper actief aan een toekomst kunnen bouwen die bij ons past, in plaats van af te wachten totdat wetten en regels ons inhalen. Dit kunnen we niet alleen. Voor sommige onderwerpen is kennis nodig die wij zelf niet in huis hebben. Of kan iemand anders ons werk uit handen nemen, waardoor we er allebei beter van worden. Kortom: samen sta je sterker en bereik je resultaten die in je eentje niet haalbaar zijn.”

Paul Mesters met blauw jasje tegen groene achtergrond, glimlachend

Nieuws