Hoofd content

Groene Cirkels
Circulaire Suikerbietenketen

Doel

Cosun Beet Company, Naturalis en de Provincie Noord-Brabant volgens de Groene Cirkels-methode vanuit de suikerbietenketen samen aan circulaire economie, een aantrekkelijke leefomgeving, sterke natuur en toekomstbestendige landbouw. Samen voeren we projecten en pilots uit, doen we onderzoek, en delen we kennis. Bijvoorbeeld over natuurlijke plaagregulatie. Of hoe we met natuurlijke producten aardolie kunnen vervangen. Daarbij werken we met meer dan vijftien partijen samen aan gedeelde doelen. Dat heeft al mooie resultaten opgeleverd!

Welke dat zijn? Bekijk deze infographic en lees alles over de resultaten. 

Infographic

Gestart

april 2019

Partners

Logo Cosun Beet Company
Logo Provincie Noord-Brabant
Logo Naturalis

Thema's

KRINGLOOPLANDBOUW

Alles begint met de suikerbiet. Het verbouwen daarvan beslaat ongeveer 25% van het totale Nederlandse akkerbouwgebied. Daar kunnen we dus een enorme impact mee maken. Daarom werken we in deze cirkel samen aan een veerkrachtig, circulair systeem voor de teelt ter versterking van landbouw, natuur, water en bodem in West-Brabant. Binnen deze cirkel zijn er verschillende werklijnen.

Trekker: Henk Gerbers, Provincie Noord-Brabant
HGERBERS@BRABANT.NL

 

LEEFOMGEVING

Samen naar een leefbaar, aantrekkelijk landschap. Dat willen we allemaal. Daarom staan in deze cirkel verbinding, vergroening en veiligheid centraal.

Trekker: Koos Biesmeijer, Naturalis
KOOS.BIESMEIJER@NATURALIS.NL

 

ENERGIE

Als we samen de suikerfabrieken CO2-neutraal maken, kan de omgeving daar ook van profiteren. Maar hoe precies? Dát is een puzzel die we met partners in de omgeving proberen te leggen.

Trekker: Nico Antens, Cosun Beet Company
NICO.ANTENS@COSUNBEETCOMPANY.COM

 

BIOBASED

Bij suikerbieten is de eerste gedachte die bij je opkomt: suiker. En natuurlijk is dat het voornaamste product dat we nu? uit onze suikerbieten halen. Maar er kan veel méér met de suikerbiet. Suiker is een belangrijke en kansrijke bouwsteen voor een heleboel producten waarvoor nu fossiele grondstoffen worden gebruikt. Daarom verkennen we samen met partners nieuwe mogelijkheden voor de toepassing van suikerbieten om circulaire economie te versnellen.

Trekker: Corné Meeuwissen, Cosun Beet Company
CORNE.MEEUWISSEN@COSUN.COM

 

LOGISTIEK

Het vervoer van de suikerbieten naar onze fabrieken is één van de grootste logistieke operaties van Nederland. Samen met onze partners werken we samen aan duurzame logistiek.

Trekker: Arno Huijsmans, Cosun Beet Company
ARNO.HUIJSMANS@COSUNBEETCOMPANY.COM

Contact

Angelique Rockx‑de Rijk

Cosun Beet Company
angelique.rockx@cosunbeetcompany.com

Koos Biesmeijer

Naturalis
koos.biesmeijer@naturalis.nl

Lenny Reiningh

Provincie Noord-Brabant
LReiningh@brabant.nl