Hoofdinhoud

Dat is de droom waar de Groene Cirkel Duurzame Fritesketen zich samen met veel andere partijen op Voorne-Putten, Goeree-Overflakkee en het eiland van Dordrecht voor inzet.

De Groene Cirkel Duurzame Fritesketen werkt voor dit project samen met onder meer telers van het collectief Zuid-Hollandse eilanden, het waterschap Hollandse Delta, de Groene Cirkels Circulaire Suikerbietenketen en Bijenlandschap West-Brabant, boeren en beheerders van openbaar groen.

 

Doel is meer biodiversiteit en daardoor een economisch vitaal, leefbaar en ecologisch duurzaam platteland, een sterkere natuur en vitale landbouw. Sinds de start van het project zijn kansen en knelpunten bij het beheer van akkerranden en openbaar groen in kaart gebracht. Ook zijn verschillende mengsels ingezaaid voor onder meer natuur, recreatie en plaagbestrijding. Op de agenda voor de komende tijd staat onder meer onderzoek naar de ontwikkeling van instrumenten, zoals een biodiversiteitskaart en verbetering van de biodiversiteitsapp Obsidentify.

Contact

Irene Bouwma

Sr. researcher Wageningen Environmental research

Irene.bouwman@wur.nl

Partners

Logo Farm Frites, the fresh taste of the land
Logo Provincie Zuid-Holland, vigilate deo confidentes
Logo Wageningen University & Research
Logo Collectief Zuid-Hollandse eilanden