Hoofd content

Biodiverse landbouw

Doel

Een aantrekkelijk landschap om in te wandelen of door te fietsen. Een gezonde bodem met veel ondergronds leven. Veel insecten dankzij natuurrijke akkerranden en openbaar groen, zodat de landbouw op natuurlijke wijze tegen plagen wordt beschermd. Dieren en planten die het hele jaar door voldoende voedsel en beschutting vinden en leven op een rijke bodem. Dat is de droom waar de Groene Cirkel Duurzame Fritesketen zich samen met veel andere partijen op Voorne-Putten, Goeree-Overflakkee en het eiland van Dordrecht voor inzet.

De Groene Cirkel Duurzame Fritesketen werkt voor dit project samen met onder meer telers van het collectief Zuid-Hollandse eilanden, het waterschap Hollandse Delta, de Groene Cirkels Circulaire Suikerbietenketen en Bijenlandschap West-Brabant, boeren en beheerders van openbaar groen.

Doel is meer biodiversiteit en daardoor een economisch vitaal, leefbaar en ecologisch duurzaam platteland, een sterkere natuur en vitale landbouw. Sinds de start van het project zijn kansen en knelpunten bij het beheer van akkerranden en openbaar groen in kaart gebracht. Ook zijn verschillende mengsels ingezaaid voor onder meer natuur, recreatie en plaagbestrijding. Op de agenda voor de komende tijd staat onder meer onderzoek naar de ontwikkeling van instrumenten, zoals een biodiversiteitskaart en verbetering van de biodiversiteitsapp Obsidentify.

Gestart

2021

Partners

Logo Collectief Zuid-Hollandse eilanden
Logo Farm Frites
Logo Provincie Zuid-Holland
Logo Wageningen University &  Research

Contact

Irene Bouwma

Sr. researcher Wageningen Environmental research
irene.bouwma@wur.nl