Hoofd content

Helpdesk bijenlandschap

Doel

De juiste inrichting en het beheer van groen om bijen en andere bestuivers te ondersteunen, vraagt om specifieke kennis van bijen en het benodigde groenbeheer. Groene Cirkel Bijenlandschap en provincie Zuid-Holland ondersteunen terreineigenaren en groenbeheerders met adviezen over bijenvriendelijke inrichting en beheer via een bijenhelpdesk. Wilt u ook advies? Neem contact op met de helpdesk.

Gestart

2017

Contact

Professionals die eigenaar of beheerder zijn van een terrein in een van de volgende gemeenten: Leiden, Leiderdorp, Alphen a/d Rijn, Zoeterwoude, Zoetermeer, Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten, Wassenaar, Teylingen, Kaag en Braassem, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Hillegom, Lisse of Leidschendam-Voorburg, kunnen gratis advies vragen via de regionale Helpdesk Bijenlandschap

Eigenaren buiten het gebied vragen advies aan via de landelijke helpdesk.