Hoofdinhoud

Een duurzame maatschappij leeft van hernieuwbare energiebronnen en heeft haar materiaalstromen in kringlopen georganiseerd, vergelijkbaar met een natuurlijk ecosysteem. Wij zetten daarom ecosysteemdiensten centraal, waarbij de natuur wordt verbonden met private en publieke belangen.

 

Om een duurzame regio te creëren, moet er op meerdere terreinen tegelijk gewerkt worden. Daarom werken we rond vijf thema's:

 

Energie

Stimuleren van duurzame energie en reductie van de emissie van broeikasgassen.

 

Water

Verzekeren van voldoende en goed water.

 

Grondstoffen

Sluiten van grondstofkringlopen.

 

Mobiliteit

Verduurzamen van mobiliteit en logistiek.​

 

Leefomgeving

Verbeteren van de leefomgeving en versterken van biodiversiteit.

Contact: Ruud Pronk, Heineken Netherlands Supply

ruud.pronk@heineken.com

De partners

Logo HEINEKEN
Logo Provincie Zuid-Holland, vigilate deo confidentes
Logo Wageningen University & Research
Logo Naturalis Biodiversity Center
Logo Hoogheemraadschap van Rijnland

Nieuws