Hoofdinhoud

Doelstellingen zijn:

  • Waterinfiltratie voor biodiversiteit. We onderzoeken wat het effect van vernatting is op de bodem en vooral op de biodiversiteit.
  • Stalombouw om praktijkervaring op te doen met het scheiden van de vaste en vloeibare mestfractie.
  • Praktijkervaringen met verschillende systemen van mestscheiding vergelijken en hiervan leren. De resultaten op bodemstructuur, bodemleven, bovengrondse biodiversiteit en bedrijfsvoering worden vergeleken met die van het onderdeel ‘stalombouw’.

Contact

Sjoerd Steenbergen

Provincie Zuid-Holland

sph.steenbergen@pzh.nl

Partners

Logo Collectief Alblasserwaard Vijfheerenlanden
Logo Staatsbosbeheer
Logo Molenlanden