Hoofdinhoud

VERBINDING. DAT IS DE KRACHT VAN GROENE CIRKELS, aldus Meindert Stolk, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland. “Groene Cirkels koppelt verschillende partijen aan elkaar op een hele constructieve manier. Daarbij is het vaak een bedrijf dat de kartrekker is en juist niet de overheid die het initiatief neemt. Dat leidt tot een sterk commitment van alle betrokken partijen. Het is niet van ons als provincie, het is collectief eigendom.”

 

“Het mooiste vind ik dat mensen uit totaal verschillende werelden in Groene Cirkels bij elkaar aan tafel zitten. De ondernemer en de wetenschapper, de beleidsmaker en de terreinbeheerder. Mensen die elkaar niet vanzelfsprekend zouden ontmoeten, komen elkaar bij Groene Cirkels tegen en blijken elkaar veel te bieden te hebben. Vervolgens raken ze vertrouwd met elkaars taal. Het is mooi, belangrijk en ontzettend leuk om te zien dat dat werkt. Er zit veel energie in.”

Portret van Meindert Stolk met een blauw pak aan in een zakelijke omgeving

“IN GROENE CIRKELS DENK JE ANDERS. Out of the box. Niet alleen in gestructureerde plannen van aanpak. Dat zorgt voor beweging. De klassieke manier van problemen aanpakken is erover nadenken, een plan van aanpak maken, er een begroting aanhangen, een team erbij formeren en dan van A naar B gaan. Maar dat werkt niet altijd. Niet meer. We hebben het over grote transities waarbij we weten welke kant we ongeveer op moeten. In Groene Cirkels kan je vervolgens gewoon beginnen. Dat bedoel ik met beweging: niet wachten tot alles in kannen en kruiken is, maar gewoon durven beginnen. In de wetenschap dat het ook kan mislukken, zonder dat eng te vinden.”

 

“PARTIJEN STAAN IN DE RIJ OM MEE TE DOEN. We behalen dan ook echt mooie resultaten, zoals de toename van het aantal wilde bijen met 34 procent. Het werkt, omdat het vraagstukken aan elkaar verbindt die je niet meer los van elkaar kunt zien en die niemand alleen kan oplossen. Grote thema’s zoals biodiversiteit, verduurzaming, het versterken van de natuur. Iedereen wil er iets aan doen, maar niemand kan het zonder de ander. Je hebt je buren nodig, kennispartijen, bedrijven, overheid, maatschappelijke partners. Groene Cirkels leunt sterk op het besef dat niemand het alleen kan en de urgentie die iedereen voelt. Ik merk dat zelf ook, soms vliegt het je aan: hoe gaan we dit ooit voor elkaar krijgen? De opgaven zijn heel groot en complex. Maar je moet ergens beginnen. Met elkaar.”

 

HET DRAAIT ALLEMAAL OM DE NATUUR. Alleen heeft die zelf geen stem, dus alle betrokken partijen moeten de natuur vertegenwoordigen. Daarom is de ‘natuur als partner’ zo’n belangrijk uitgangspunt van Groene Cirkels. Het samen zorgen voor de natuur en de natuur de ruimte geven, is een belang van iedereen. Dat moet nog veel vanzelfsprekender worden. Het is niet een van de vele belangen die er spelen, maar hét overkoepelende belang van iedereen.”

 

ALS PROVINCIE ZIJN WE GOED IN VERBINDEN. In netwerken organiseren. De juiste partijen bij elkaar krijgen. Dat verbinden zien we steeds meer als onze kerntaak. Het aanjagen en versterken van netwerken. Dat is uitdagend, we moeten steeds scherp zijn of we niemand missen. We moeten werken aan vertrouwen, moeten goed met elkaar in gesprek blijven omdat belangen soms uiteenlopen. In Groene Cirkels vinden partijen elkaar op basis van vertrouwen. Ik zou het mooi vinden als we die denk- en werkwijze op meer terreinen zouden kunnen uitrollen. Want Groene Cirkels staat niet op zichzelf, het is een fenomeen dat breder toepasbaar is. Wij hebben er inmiddels 10 jaar ervaring mee. Het zou mooi zijn als we die ervaring kunnen vertalen naar toepassing op meer beleidsterreinen. Weg van het denken vanuit ivoren torens, maar de verbinding zoeken en denken in samenwerkingsverbanden. Want we zullen het met elkaar moeten doen.”