Hoofdinhoud

“Door rondom ons bedrijf met verschillende partners samen te werken aan diverse duurzaamheidsvraagstukken tegelijk, komen we tot prachtige oplossingen. Dat maakt de samenwerking binnen Groene Cirkels zo interessant.”

 

Economie en natuur beter in balans krijgen

“Binnen onze Groene Cirkel zetten wij ons samen met partners in voor een betere leefomgeving en voor meer biodiversiteit. Zo werken we stap voor stap aan de transitie naar een circulaire economie en een gezonde toekomst. Gezamenlijk gaan we een bepaalde uitdaging aan. We delen kennis en best practices. Door elkaar te versterken, komen we tot betere oplossingen”.

 

De geluidswal bij de Farm Frites fabriek in Oudenhoorn is hier een goed voorbeeld van. “In plaats van een hoge grondwal aan te leggen met wat bomen erop, hebben wij gezocht naar een oplossing die aansluit op de lokale ecologie. Het is een kruidenrijke wal geworden met een wandelpark. Hetzelfde geldt voor het zonnepark dat we aan het aanleggen zijn. Er komt een natuurgebied omheen van vier hectare. Dat vergroot onze positieve impact in de omgeving en stelt ons in staat als bedrijfswaarde toe te voegen aan natuur en gemeenschap. En bovendien de energietransitie vorm te geven.”

 

Elkaars kracht gebruiken

De voordelen van samenwerking in de Groene Cirkel zijn legio. “Er is geen quick fix voor alle duurzaamheidsvraagstukken. Je moet erin investeren”, aldus Gunneman. “Krachten en kennis bundelen. Elkaar versterken in de transitie, binnen je sfeer van invloed, met de natuur als partner. Dat is volgens mij de essentie van de Groene Cirkel.”

 

Zaaien voor een duurzame toekomst

Volgens Gunneman moeten duurzame innovaties ook betaald worden door een businessmodel dat werkt. “Daar is er ook ruimte voor binnen de Groene Cirkels. Wij willen groeien en onze ambities waarmaken als bedrijf. Tegelijkertijd willen we samen met de overheid en kennisinstellingen werken aan duurzame oplossingen binnen onze keten.’’

 

Gezamenlijke droom najagen

“Het gezamenlijke doel en de droom die we nastreven heeft onze samenwerking de afgelopen drie jaar versterkt. Zowel Farm Frites als de betrokken partners binnen Groene Cirkels zien de noodzaak voor transitie naar duurzame kringlopen. We moeten zeer efficiënt omgaan met resources en samen naar circulaire oplossingen blijven zoeken. Ik krijg van deze vorm van samenwerken heel veel energie!”