Hoofdinhoud

“DIT IS HET LEUKSTE WAT IK IN MIJN WERKENDE LEVEN OOIT HEB GEDAAN.” Annette Piepers – van huis uit ecoloog - kan ziel en zaligheid kwijt in haar rol als programmamanager van de Groene Cirkels Bijenlandschap. “Het is een heel blij onderwerp. Ik word er blij van en ik merk dat andere mensen er blij van worden. Iedereen wil iets doen voor de bij. Het is ontzettend afwisselend: het ene moment ben ik met wetenschap bezig, het andere moment sta ik op een marktje en de dag erna ben ik in gesprek met een van onze vele partners. Wij gaan niet alleen letterlijk verbindingen aan door bijenlandschappen aan elkaar te verbinden, maar ook verbindingen tussen mensen. En die hebben ieder weer verbinding met de natuur. Ieder vanuit hun eigen rol. Vroeger had ik natuurlijk ook regelmatig contact met collega’s of adviesbureaus, maar nooit ‘zomaar’ met een particulier, een verzorgingsinstelling of een bank. Het is een heel divers gezelschap.”

Annette Piepers staat in een rode trui in een grasveld tegen een boom met op de achtergrond water

“HET BEGINT BIJ DE PARTNERS. Zij vormen het sociale netwerk, zijn de motor achter het ecologische netwerk. Dat vind ik wel de kern van Groene Cirkels, dat je samen met gelijkgestemde partners - die een gemeenschappelijke droom hebben - iets gaat realiseren. Dat gebeurt bij ons heel erg organisch. We hebben ruim vijftig partners, waarvan sommige soms wat meer naar de achtergrond verdwijnen terwijl zich ook steeds nieuwe partners aandienen. Het is een stromend geheel. Het heeft aantrekkingskracht, ik denk dat dat komt doordat mensen zelf iets kunnen doen. Dat zeggen we ook altijd: iedereen kan een schakeltje worden in het bijenlandschap. Het is heel laagdrempelig en makkelijk. Als je ziet dat het dan ook nog eens werkt, is dat extra motiverend. En het is ook echt wel een heel gezellig netwerk met hele betrokken mensen. Het zou mooi zijn als we onderling als Groene Cirkels nog meer samen zouden kunnen werken.”

 

“IK BEN TROTS OP DE TOENAME VAN BIJEN in onze regio. We hebben in 2015 een nulmeting gedaan, vervolgens bleek in 2018 dat er 34% meer bijensoorten in het gebied voorkwamen. Uit de meting in 2021 bleek geen toename meer, althans niet voor het hele gebied. Maar op de individuele meetlocaties zagen we wel nog een toename van bijensoorten. Dat zegt wel dat het gebied steeds robuuster wordt. Ik vind het mooi dat de provincie Zuid-Holland nu – mede door onze Groene Cirkel - de ambitie heeft geformuleerd om van de hele provincie in 2030 een groot aaneengesloten bijenlandschap te maken. Het zou mooi zijn als we tot een samenhangend netwerk in de provincie komen. Ik doe mijn werk vanuit de Omgevingsdienst West-Holland voor onze eigen regio. Als andere omgevingsdiensten het in andere regio’s willen oppakken, help ik ze graag.”