Hoofdinhoud

De pilot Basis Kwaliteit Natuur (BKN) in de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden heeft drie doelen:

  1. Het ontwikkelen van een ecologische methodiek voor het bepalen van basiskwaliteit natuur in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.
  2. Het ontwikkelen van een sociale / procesmethodiek.
  3. Het delen van de ervaringen ten bate van gebiedsprocessen in andere delen van Nederland.

Contact

Edo Gies

Wageningen University and Research

edo.gies@wur.nl

Partners

Logo Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit