Hoofd content

Living Lab Alblasserwaard

Doel

Het Living Lab Alblasserwaard beantwoordt samen met de partijen van de Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling de wetenschappelijke vragen (ecologische, economische en sociale) en mobiliseert kennis die cruciaal is voor het behalen van de ambitie en het versterken van de biodiversiteit. Dit project wordt gekenmerkt door een co-creatieve aanpak, waarin betrokken actoren gezamenlijk werken aan o.a. methoden voor het vergroten van biodiversiteit, het ontwikkelen van indicatoren en monitoring. Dit leidt tot nieuwe wetenschappelijke inzichten in het ecologisch, sociale en economisch domein en tevens tot maatschappelijke doorbraken in samenwerking en gebiedsaanpak.

Gefinancierd door NWO-NWA (Nationale WetenschapsAgenda), in samenwerking met het Deltaplan Biodiversiteitsherstel:

NWO financiert drie living labs voor herstel van biodiversiteit in het landelijk gebied

Samen voor biodiversiteit – Delta Labs

 

Meer informatie:

Verslag en filmpje kick-off Delta Labs

 

Gestart

2021

Partners

Logo Naturalis
Logo Wageningen University &  Research
Logo Aeres Hogeschool
Logo De Graafstroom
Logo DeltaMilk
Logo Rabobank
Logo Waterschap Rivierenland
Logo Collectief Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
Logo Den Hâneker
Logo Staatsbosbeheer
Logo Zuid-Hollands Landschap
Logo Natuur- en Vogelwacht Alblasserwaard
Logo EIS kenniscentrum insecten en andere ongewervelden
Logo Landschappen NL
Logo LTO Nederland
Logo Gemeente Molenlanden
Logo BoerenNatuur

Contact

Koos Biesmeijer

Naturalis
koos.biesmeijer@naturalis.nl