Hoofdinhoud

Dit project wordt gekenmerkt door een co-creatieve aanpak, waarin betrokken partners samen onder andere werken aan methoden voor het vergroten van biodiversiteit, het ontwikkelen van indicatoren en monitoring. Dit leidt tot nieuwe wetenschappelijke inzichten in het ecologisch, sociale en economisch domein en tot maatschappelijke doorbraken in samenwerking en gebiedsaanpak.

Kick off living labs

In januari 2021 werden drie living labs gestart, waaronder het Living Lab Albasserwaard.

Koeren liggen in een weiland, op de achtergrond een dorpje, vogels in de lucht.

Nationale Wetenschapsagenda

Het Living Lab is onderdeel van het thematische programma van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) 'Living Labs voor het herstel van biodiversiteit in het landelijk gebied'. In het Living Lab wordt onderzocht welke beheermaatregelen werken voor herstel van biodiversiteit en hoe dit gemonitord kan worden. Ook wordt gekeken waar de ruimte en mogelijkheden zitten voor melkveehouders om biodiversiteit onderdeel van het verdienmodel te laten zijn en op welke manier de maatschappelijke coalitie zich kan organiseren om samen het herstel van biodiversiteit te bereiken.

Alle inzichten die hieruit komen, worden vertaald naar Key Prestatie Indicatoren voor grondgebruikers in veeteelt, natuur en openbare ruimte die als basis dienen voor bredere waardering van hun activiteiten (WP4). Uiteindelijke doel is een integrale gebiedsaanpak met een langetermijngarantie voor een florerende waard met een goede economie, gezonde leefomgeving en rijke biodiversiteit. Een van de succesfactoren van deze aanpak is het vanaf het beginnen betrekken van de stakeholders.

Contact

Koos Biesmeijer

Naturalis

Koos.biesmeijer@naturalis.nl

Partners

Provincie Zuid-Holland
Wageningen University &  Research
Naturalis Biodiversity Center
De Graafstroom
DeltaMilk
Rabobank
Waterschap Rivierenland
Collectief Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
Den Hâneker
Staatsbosbeheer
Zuid-Hollands Landschap
Natuur- en Vogelwacht Alblasserwaard
EIS kenniscentrum insecten en andere ongewervelden
Landschappen NL
LTO Nederland
Gemeente Molenlanden
BoerenNatuur