Hoofdinhoud

"MENSEN DRAGEN VEEL EIGEN-WIJSHEID IN ZICH. Iedereen heeft iets te brengen rondom de bedoeling, groot en klein.” Aan het woord is Daphne Teeling, kwartiermakend ambassadeur van de Groene Cirkel Groene Gezonde Stad en voormalig directeur van IVN Natuureducatie Zuid-Holland en Zeeland. “Als je alles wat iedereen in te brengen heeft, samenbrengt en heldere kaders en spelregels toevoegt, ontstaat er iets vanuit de collectieve wijsheid. Mensen bloeien echt op als zij zich de baas over hun eigen werk voelen en daar verantwoordelijk voor zijn. Ik ben fan van meer zelforganisatie en zelfsturing in organisaties en dat sluit naadloos aan bij de Groene Cirkels.”

"IN EEN GROENE CIRKEL WORDT NIET VERTELD WAT JE MOET DOEN. Je wordt uitgenodigd in je rol te stappen, verantwoordelijkheid te nemen en in beweging te komen. Je staat als het ware op voor iets waar je samen ‘ja’ op hebt gezegd. In dit geval de radicale vergroening van onze steden. Er is geen allesbepalend meesterbrein, alleen een gezamenlijke droom. We leggen samen de enorme puzzel om daar te komen. Daarbij is al het talent en wijsheid nodig. Ik ben van huis uit industrieel ontwerper. Een mooie les die ik in mijn opleiding geleerd heb is: als het product verkeerd gebruikt wordt, denk dan niet meteen dat de gebruiker iets fout doet, maar vraag je af wat er gebeurt, waardoor dit de uitkomst is? Wat moeten we veranderen om tot het gewenste resultaat te komen? Je moet nieuwsgierig blijven, dan kan je verbeteren."

"DAAROM DAAG IK DE STATUS QUO UIT. Niet om te rebelleren, maar omdat ik nieuwsgierig ben. Ik was dat meisje in de klas dat steeds haar vinger opstak en vroeg: ‘ja, maar waarom dan?’. Ik snap het soms ook gewoon oprecht niet. Als we naar de maan kunnen vliegen en gentherapie kunnen ontwikkelen, dan moet een stad vergroenen toch een eitje zijn? Het zou toch moeten kunnen, want we zijn met elkaar zo oneindig creatief en wijs.”

“DE NATUUR IS DE BASIS VAN ALLES. We bouwen gebouwen op onze aarde, we halen voedsel uit grond, we ademen de lucht in die uit onze atmosfeer komt. En als mensen zijn wij onderdeel van de natuur. We zijn er existentieel mee verbonden. Het is voor mij zo vanzelfsprekend om me in te zetten voor de natuur en ik vind het uitermate pijnlijk wat we de natuur om ons heen aandoen. Ik kan daar letterlijk pijn in mijn hart van hebben. Dat drijft mij. Ik wil opkomen voor die natuur, misschien wel omdat die zelf geen stem heeft. We hadden natuurlijk het liefst gewild dat er nu al voor iedereen overal die fijne, groene omgeving was. Maar de realiteit is dat we daar nog niet zijn. Dat is balen, want ik gun iedereen de voordeur te openen en in een omgeving te stappen die is om van te watertanden. En tegelijk geloof ik niet dat iemand doelbewust de boel frustreert."

"DE SCHOONHEID VAN GROENE CIRKELS ZIT HEM IN DE CIRKEL. Het is een rond systeem, zonder hiërarchie. Je zit aan een ronde tafel en in het midden ligt een vraagstuk, de ‘bedoeling’ waar je naar op weg bent. Groene Cirkels is geen dwingend organisatiemodel, maar een proces waarin we allemaal kijken naar de opgave op die tafel voor ons. Vanuit gelijkwaardigheid. Iedereen kan iets laten bewegen. Daarbij is de verbinding cruciaal, want we hebben ook weer invloed op elkaar. In tegenstelling tot reguliere programma-organisaties is een Groene Cirkel flexibel. Daardoor raak je niet snel vast in een stramien met rigide beleid, protocollen en prestatieafspraken. Binnen de Groene Cirkels is er ruimte om te leren, aan te passen en in beweging te blijven. Mensen blijven nadenken. Vragen stellen. Het is een veilige omgeving waarin dat kan. En we omarmen ook de dingen die niet werkten, want ook daar zit hele waardevolle informatie in.”

"IK KOM NIET ZO TOT MIJN RECHT IN EEN SYSTEEM MET VEEL HIERARCHIE. Ik denk, doe en spreek graag vanuit mijzelf. De Groene Cirkels gaat over eigen leiderschap nemen, zonder hiërarchie. Daarom past het me ook zo goed om kwartiermakend ambassadeur te zijn. En nog leuker is het om dat samen te doen met Lodewijk Hoekstra, die ook enorm veel eigen kennis en wijsheid meeneemt. Wij willen ervoor zorgen dat mensen opstaan en meewerken aan de bedoeling van deze Groene Cirkel. Mensen die het – net als wij – anders willen. Ik wil ook verlangen aanwakkeren. Een fantastische quote vind ik: ‘Als je een schip wilt bouwen, verzamel dan geen mensen om hout te zoeken en ken ze geen taken en werk toe. Liever, leer ze verlangen naar de eindeloze immensheid van de zee. Dan volgt het schip vanzelf’.”

 

Lees ook het interview met mede-kwartiermakend ambassadeur Lodewijk Hoekstra.