Hoofd content

Kruidenrijk grasland

Doel

“Kruidenrijk grasland, de groene motor” wil de integrale kennisbasis met betrekking tot kruidenrijk grasland in het veenweidegebied versterken, met het oog op een toekomstbestendige melkveehouderij in een veerkrachtig landschap, door:

  • Definiëring van kruidenrijk grasland, zowel vanuit de optiek van de bedrijfsvoering als vanuit de optiek van biodiversiteit, en het ontwikkelen van een typologie,
  • Inzicht geven in de relatie tussen vegetatiesamenstelling, bodem, drooglegging, gewasopbrengst, voerkwaliteit, beheer en bedrijfssysteem,
  • Handelingsperspectief te bieden voor boeren, ketenpartners en overheden voor ontwikkeling van kruidenrijk grasland, beheer, het samenstellen van een verdienmodel en het wegnemen van belemmeringen.

 

Producten

Artikel Nature Today: Hoe denken veehouders over kruidenrijk grasland?

Gefinancierd door: WUR Kennisbasisprogramma KB36 Biodiversiteit in een Natuurinclusieve Samenleving (projectnummer KB36-005-007) - dat wordt ondersteund door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

 

Meer informatie

 

Gestart

2019

Partners

Logo De Graafstroom
Logo DeltaMilk
Logo Collectief Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
Logo Wageningen University &  Research

Contact

Judith Westerink

Wageningen University & Research
JUDITH.WESTERINK@WUR.NL