Hoofdinhoud

Dit doen we door:

  • Definiëring van kruidenrijk grasland, zowel vanuit de optiek van de bedrijfsvoering als vanuit de optiek van biodiversiteit, en het ontwikkelen van een typologie,
  • Inzicht geven in de relatie tussen vegetatiesamenstelling, bodem, drooglegging, gewasopbrengst, voerkwaliteit, beheer en bedrijfssysteem,
  • Handelingsperspectief te bieden voor boeren, ketenpartners en overheden voor ontwikkeling van kruidenrijk grasland, beheer, het samenstellen van een verdienmodel en het wegnemen van belemmeringen.

Onderzoekers van de Wageningen University and Research spraken met boeren in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden over de kansen en risico’s die zij zien en over wat zij nodig hebben om hun grasland kruidenrijker te maken.


Gefinancierd door WUR Kennisbasisprogramma KB36 Biodiversiteit in een Natuurinclusieve Samenleving (projectnummer KB36-005-007), dat wordt ondersteund door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.


 

Kruidenrijk grasland

Wat doet meer of minder intensief beheer van kruidenrijk grasland met onder meer het aantal plantensoorten dat je er terugvindt? Wetenschappers en boeren werken samen om het verband tussen beheer en biodiversiteit in beeld te brengen.

Boer net blauw shirt zit gehurkt in kruidenrijk grasland en kijkt lachend de camera in

Contact

Judith Westerink

Wageningen University and Research

judith.westerink@wur.nl

Partners

Logo Provincie Zuid-Holland, vigilate deo confidentes
Logo Wageningen University & Research
Logo Zuivelfabriek De Graafstroom. 1908. Kaas uit het hart.
Logo DeltaMilk
Logo Collectief Alblasserwaard Vijfheerenlanden