Hoofd content

Kruidenrijk grasland

Doel

Het project zoekt naar verdienmodellen om de melkveehouders te betalen voor de aanleg en beheer van kruidenrijke graslanden. Bijvoorbeeld via de melkprijs of agrarisch natuurbeheer. 
Deze kruidenrijke graslanden:

  • vergroten het leefgebied van de insecten en weidevogels; 
  • zorgen voor natuurlijke antibiotica voor de koeien;
  • zijn beter bestand tegen extreme omstandigheden als watertekort en wateroverlast.

Verder onderzoekt het project wat deze graslanden betekenen voor het bodem- en waterbeheer.

Gestart

2020

Partners

Logo De Graafstroom
Logo Provincie Zuid-Holland
Logo DeltaMilk
Logo Rabobank
Logo Waterschap Rivierenland
Logo Wageningen University &  Research

Contact

Judith Westerink

Wageningen University & Research
JUDITH.WESTERINK@WUR.NL