Hoofd content

Groene Cirkel
Groene Gezonde Stad

Doel

Het ministerie van LNV, Naturalis, Wageningen Universiteit & Research, gemeenten Dordrecht en Leiden, Staatsbosbeheer, IVN Natuureducatie, Alles is Gezondheid, GGD Haaglanden en de provincie Zuid-Holland hebben afgesproken om de Zuid-Hollandse steden te vergroenen om zo gezondheid, biodiversiteit en klimaatadaptatie te verbeteren.

Gestart

oktober 2021

Partners

Logo Provincie Zuid-Holland
Logo Gemeente Dordrecht
Logo Gemeente Leiden
Logo Staatsbosbeheer
Logo Alles is Gezondheid
Logo IVN (Instituut voor Natuureducatie)
Logo Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Logo GGD Haaglanden
Logo Wageningen University &  Research
Logo Naturalis

Thema's

Meer gezondheid, behoud van plant- en diersoorten en klaar voor extreem weer

Er zijn al veel initiatieven om de steden groener en gezonder te maken. Denk aan wadi’s, bomen en geveltuintjes. Al deze initiatieven doen een beroep op de schaarse ruimte. Bovendien zijn er flink wat verschillende partijen bij betrokken. Deze slaan nu de handen ineen in de Groene Cirkel ‘Groene gezonde stad’. De ambitie is om door vergroening in 2050 slachtoffers te voorkomen bij extreme hitte, extreme buien en overstromingen. Gezamenlijk hebben de partijen hiervoor een verbindend vergezicht, een droom, gemaakt. De gedroomde, groene stad heeft volgens de partners honderdduizenden bomen die zorgen voor verkoeling tijdens hittegolven. Groene tuinen en waterdoorlatende infrastructuur vangen hevige regenval op.

 

Startbijeenkomst van de Groene Cirkel Groene Gezonde Stad

Gedeputeerde Anne Koning (wonen): “Juist in de steden hebben we diverse opgaven in Zuid-Holland: steeds meer mensen willen hier prettig wonen, werken en recreëren. Om de schaarse ruimte groen en gezond in te richten is een gezamenlijke aanpak belangrijk.”

Programmadirecteur Groene Metropool Harry Boeschoten van Staatsbosbeheer: “Het is belangrijk dat we de natuur in en buiten de stad als één geheel beschouwen. Door die met elkaar te verbinden ontstaan groene en blauwe netwerken voor mensen én dieren. Naar buiten gaan in het groen, dat is iets wat iedereen vanaf de voordeur moet kunnen doen.”

Karen van Ruiten, programmadirecteur Alles is Gezondheid: “Natuur biedt veel gezondheidsvoordelen, vooral voor mensen uit kwetsbare groepen. Zij kunnen in een groene woonomgeving in hun eigen buurt ontspannen, ontmoeten of bewegen. Voor een gezonder Nederland moeten we groen in de leefomgeving dus beter en slimmer benutten. De uitdaging is om dat samen te doen, niemand kan dit in zijn eentje realiseren.”

 

Bekijk de video de video over de gedroomde, groene stad.

Lees het verslag het verslag van de bijeenkomst.

Verslag startbijeenkomst

Contact

Linneke van Heemskerck Düker

procesmanager Groene Cirkels, provincie Zuid-Holland
l.van.heemskerckduker@pzh.nl