Hoofdinhoud

Door de posten waar mogelijk in geld uit te drukken, kan er een goede afweging worden gemaakt over het project. Daarnaast kan het helpen de coalitie te verbreden en de financiering en bekostiging rond te krijgen.

Samen met Rebel is een werkwijze opgezet waarmee inzicht verkregen kan worden in de waarden van een (vergroenings)project. Dit is onder meer gedaan in de Rotterdamse wijk Bospolderplein: een sterk vergrijsd plein in een wijk met relatief veel sociale problematiek. Bewoners hebben de handschoen opgepakt om het plein te vergroenen. Hoewel betrokkenen enthousiast zijn, lukte het niet meteen om de coalitie te verbreden en het project van de grond te krijgen. Daarom is samen met betrokkenen een MKBA gedaan. Hieruit is gebleken wat de waarde is van de vergroeningsplannen en welke stappen daaruit volgen.

In de wijk Staart-Oost in Dordrecht staan sociale cohesie en gezondheid onder druk. De gemeente wil de leefbaarheid verhogen door de wijk en omgeving te vergroenen. Een MKBA is gedaan om meer inzicht te krijgen in de waarde van de vergroeningsplannen.

Contact

Mark Bode

Rebel Flora en Fauna

mark.bode@rebelgroup.com