Hoofdinhoud

Dromen voor doeners

Hoe werk je samen aan grote maatschappelijke duurzame opgaven met partijen die andere belangen hebben dan jij? Je hebt elkaar nodig, maar hoe vind je elkaar? Met de Groene Cirkels-methodiek ga je samen op zoek naar een gemeenschappelijke droom, aan de hand waarvan ieder de eigen strategische ambities kan realiseren door samen te werken. 

 

Onze uitgangspunten

  • Niemand kan het alleen.
  • Bedrijven, wetenschap, overheid, kennis en maatschappij werken gelijkwaardig samen.
  • We maken de overstap van lineaire organisatieprincipes naar werken in kringlopen.
  • We hebben geen vooropgesteld plan, maar streven naar vliegwieleffecten waarin innovatie ontstaat en overslaat op anderen.
  • We werken samen met de natuur als partner.

 

Het principe

Iedere deelnemer voegt iets toe aan de alliantie, brengt zo het geheel verder en heeft er zelf individueel baat bij.

 

Het mechanisme

Een duurzame maatschappij leeft van hernieuwbare energiebronnen. Materiaalstromen zijn er in sluitende kringlopen georganiseerd. In een gesloten kringloop is elke opbrengst van een proces, input voor een ander (deel van het) proces. Zo ontstaan grote of kleine cirkels waarin elke schakel andere schakels drijft.

De droom

Zonder een gemeenschappelijke droom is er geen Groene Cirkel. Maar wat houdt dit in? Waarom is de 'Droom' zo belangrijk? In deze video delen de partners hun ervaringen om samen te werken op basis van een droom. 

Sta marketingcookies toe om deze video te bekijken en ververs daarna de webpagina. Klik hier om uw cookietoestemming te wijzigen.

 

Unieke cirkels

Geen Groene Cirkel is hetzelfde. Per Groene Cirkel wisselen de partijen die deelnemen, is de verhouding publiek-privaat-wetenschap anders, zijn taken en verantwoordelijkheden anders belegd en worden ambities en de weg naar realisatie anders uitgewerkt. Daar staat tegenover dat iedere Groene Cirkel wel een aantal overeenkomsten kent en er vaste stappen te onderscheiden zijn die iedere Groene Cirkel onderweg naar een succesvolle praktijk doormaakt.

De 5 stappen van een Groene Cirkel 

 

Faciliterende omstandigheden: 

• Ruimte om te dromen en een omgeving die daartoe uitnodigt.

• Bestuurders en ambassadeurs die ondersteunen en verder vertellen.

• Tijd om te zoeken en te meanderen.

• Een veilige omgeving om onzekerheden en grenzen aan eigen kennis en kunde te kunnen delen.

 

2. Verbinden met partijen.

Faciliterende omstandigheden:

• Een aansprekende partij met aantrekkingskracht.

• Mensen uitnodigen in een inspirerende en passende omgeving.

• Potentiële partijen gericht benaderen via gesprekken.

• Het concept verspreiden via bijeenkomsten en conferenties.

 

3. Verkennen van subcirkels.

Faciliterende omstandigheden:

• Droomsessies om te komen tot een gedeelde droom.

• Procesbegeleiding zodat partijen op de juiste manier het gesprek met elkaar kunnen voeren.

• Tijd om te komen tot uitsortering van partijen die niet echt kunnen of willen bijdragen.

 

4. Vertalen naar projecten.

Faciliterende omstandigheden:

• Droomsessies en procesbegeleiding om te komen tot concrete projecten.

• Continue afstemming in o.a. denktank-overleggen voor aansluiting en afstemming van projecten.

• Combinatie van duurzame dromen en haalbare businesscases.

 

5. Verduurzamen van producten en processen.

Faciliterende omstandigheden: 

• Anderen die erover schrijven, het verhaal doorvertellen.

• Vergelijkbare projecten die kunnen aanhaken.

 

Hoe begon Groene Cirkels bij HEINEKEN? Lees het interview met Groene Cirkels-oprichter Menko Wiersema.