Hoofd content

Levende natuurdijk

Doel

Bijen zijn een onmisbare schakel in de natuur. De huidige achteruitgang van de bijenstand heeft dan ook rampzalige gevolgen voor landbouw en natuur. Voor Farm Frites zijn aardappelen de belangrijkste grondstof voor hun eindproducten. Een gezonde natuur is van belang voor de goede groei van aardappelen. Daarom levert ook Farm Frites vanuit de Groene Cirkel Duurzame Fritesketen graag een bijdrage aan de groei van de biodiversiteit en bijenstand. 

Wilde bijen, hommels, zweefvliegen, dagvlinders, vogels, kleine zoogdieren en amfibieën: ze komen allemaal af op kruidenrijk grasland met bloeiende bloemen. Dat – en een insectenhotel - werden dan ook de ingrediënten van de levende natuurdijk tussen de productielocatie van Farm Frites, een nabijgelegen sportcomplex en woonwijk. De omwonenden ervaren zo meer rust, minder geluid en de natuur komt weer tot bloei.

De in 2019 aangelegde natuurdijk op het bedrijfsterrein is vijfhonderd meter lang, zeven meter hoog en twaalf meter breed en bestaat uit grondresten van de aardappeloogst. De Groene Cirkels en Helpdesk Bijenlandschap adviseerden over de inrichting van de wal, die nu een nieuwe schakel vormt in de ontwikkeling van een groot Zuid-Hollands bijenlandschap. Diverse bijensoorten maken nu al gebruik van de bijenwal.

Gestart

2019

Partners

Logo Groene Cirkels Bijenlandschap
Logo Farm Frites
Logo HAS Green Academy
Logo Wageningen University &  Research
Logo Provincie Zuid-Holland

Contact

Hens Gunneman

Senior Agronomist / Sustainability Manager Farm Frites International B.V.
hensgunneman@farmfrites.com