Hoofd content

Groene Cirkel
Duurzame Fritesketen

Doel

ln de Groene Cirkel Duurzame Fritesketen bundelen Farm Frites, de provincie Zuid-Holland, Wageningen University & Research en de HAS Hogeschool de krachten. Zij zetten zich in voor de gezamenlijke droom: een klimaatneutrale Farm Frites fabriek en een klimaatneutrale fritesketen. De partners werken open en gelijkwaardig aan:

  • reductie van broeikasgassen
  • inzet van duurzame energie
  • bevorderen biodiversiteit
  • schoon water en een gezonde bodem
  • duurzame mobiliteit en logistiek

Gestart

maart 2019

Partners

Logo Farm Frites
Logo Provincie Zuid-Holland
Logo Wageningen University &  Research
Logo HAS Hogeschool

Thema's

STIMULEREN VAN DUURZAME ENERGIE EN DE REDUCTIE VAN BROEIKASGASSEN

De emissies van de Farm Frites fabriek ontstaan door het verbruik van aardgas en elektriciteit. De partners zetten daarom in op een combinatie van duurzame energiebronnen, zoals geothermie, wind, zon en biomassa. De ambitie is om de koolstof voetafdruk terug te dringen, in lijn met het Parijs-akkoord en de klimaatwet.

Trekker: Rutger de Kort

 

WERKEN AAN EEN GEZONDE BODEM

De vruchtbaarheid en het organisch stofgehalte van de bodem neemt af. Ook kan de bodem steeds minder goed tegen toenemende klimaatpieken, zoals regenoverlast of droogte. De partners werken daarom samen aan een vruchtbare en weerbare bodem met voldoende insecten, akker- en weidevogels. Daarmee vergroten ze de diensten van de bodem voor de waterberging en de opslag van organische koolstof. Verder bekijken de partijen hoe de bodem bijdraagt aan de ontwikkeling van biomassa en bodemenergie. De partners onderzoeken hierin nieuwe verdienmodellen en een evenwichtige risico- en inkomensverdeling in de productieketen.

Trekker: Hens Gunneman

 

VERBETEREN VAN DE LEEFOMGEVING EN VERSTERKEN VAN BIODIVERSITEIT

De Groene Cirkel Duurzame Fritesketen werkt aan een goede balans tussen landbouw, natuur en landschap. Hierdoor wordt het agrarische landschap aantrekkelijker, schoner en ontstaat er meer biodiversiteit.

Trekker: Rutger de Kort

Contact

Rutger de Kort

Sustainability Manager Farm Frites International B.V.

Feiko van Dok

Provincie Zuid-Holland
fd.van.dok@pzh.nl