Hoofdinhoud

Voor de kansensessies worden allerlei partijen uitgenodigd die kunnen zorgen voor nieuwe bijvriendelijke terreinen die kunnen fungeren als B&B (Bed & Breakfast) of verbindend landschap. Onder de B&B's verstaan wij landschappen met voldoende voedsel- en nestplekken voor verschillende soorten bijen. De sessies zijn voor bijvoorbeeld natuurorganisaties, parkmanagement van bedrijventerreinen, bewonersinitiatieven, zorginstellingen of andere maatschappelijke instellingen, beheerders van sportterreinen en natuurlijk gemeenten zelf. De kansensessie is maatwerk per gemeente. Naast het vaststellen van kansrijke locaties kan onder andere worden besproken welke beheer- en inrichtingsmaatregelen kunnen worden ingezet, wie de maatregelen gaan uitvoeren, waar de benodigde financiën vandaan kunnen komen en wat de planning is.

Contact

Annette Piepers

Programmamanager Groene Cirkel Bijenlandschap

A.PIEPERS@ODWH.NL

Partners

Logo Omgevingsdienst West-Holland
Logo Provincie Zuid-Holland, vigilate deo confidentes