Hoofdinhoud

DUURZAAM ZIJN DOE JE NIET ALLEEN. En dus keerde Cosun Beet Company een aantal jaar geleden de blik nadrukkelijk naar buiten. Want suikerbieten verwerken mag dan de corebusiness zijn, de doelstellingen van de voormalige Suiker Unie zijn veel breder en vooral een stuk duurzamer: klimaatbeheersing, gesloten kringlopen, voedselzekerheid en het zo optimaal mogelijk benutten van schaarse grondstoffen. “We hebben ons ontwikkeld naar een naar buiten gerichte organisatie die duurzaamheid stevig verweven heeft in de strategie.”

 

Aan het woord is Paul Mesters, CEO van Cosun Beet Company. Niet zonder trots vertelt hij dat zijn bedrijf een van de grootste groen gas-producenten van Nederland is. “Toen we daarmee begonnen, merkten we dat onze omgeving er heel positief op reageerde. We maakten niet alleen suiker, we deden óók iets goeds voor het milieu. Toen realiseerden we ons dat het goed zou zijn om nog meer met onze omgeving in gesprek te gaan.”

 

EN DAT GESPREK KWAM ER. Met de provincie Noord-Brabant en Naturalis Biodiversity Center bijvoorbeeld. Beide partners in de Groene Cirkels Circulaire Suikerbietenketen. Mesters: “In een Groene Cirkel krijg je een spiegel voorgehouden. Je hoort hoe anderen naar jouw bedrijf kijken. Als CEO is dat goed om te horen. Ongefilterd en direct. En ik vind het ook leuk. Het drijft mij persoonlijk dat ik kan zeggen dat in mijn bedrijf vergroening en circulariteit echt belangrijk zijn.” In het begin was het wel even zoeken, de samenwerking bijvoorbeeld met een kennispartij als Naturalis. “Dat waren we niet gewend. Maar we gingen het gesprek aan en ontdekten dat er gebieden zijn waarop we kunnen samenwerken. Die samenwerking helpt ons om in contact te blijven met de buitenwereld en erachter te komen hoe er naar ons gekeken wordt en welke verwachtingen stakeholders van ons hebben. Én brengt nieuwe inzichten in hoe we als systeemspeler kunnen bijdragen aan maatschappelijke opgaven.”

 

“SOMS STA JE EVEN STIL. SOMS GAAT HET OPEENS HEEL HARD in een Groene Cirkel. Neem het bietentransport over het water in plaats van over de weg, de modal shift die we hebben gemaakt. Daar hebben we echt grote stappen in gezet. Andere projecten hebben wat langer de tijd nodig. Maar ook daarmee komen we er wel. Groene Cirkels is voor mij een netwerk, een manier die je vooruit kan helpen. Hoe mooi is het als je met een paar andere partijen heel concreet aan iets kunt gaan werken? Op een informele manier: Groene Cirkels brengt ons een heel logisch, niet geforceerd contact met de omgeving. Het feit dat je gelijkwaardige partners bent, leidt tot wat meer out of the box ideeën. Het haalt je als bedrijf een beetje uit je eigen bubbel. Zonder Groene Cirkels zouden we die andere bubbels misschien helemaal niet zien, ons niet afvragen wat wij daarmee zouden kunnen. Op onze beurt geven wij andere partners in de cirkel de kans om via ons tachtig procent van de Nederlandse akkerbouwtelers te bereiken. Wij zijn in wezen de grootste akkerbouwcoöperatie van Nederland. Wij kunnen ervoor zorgen dat ideeën ook echt verwezenlijkt worden. Ik denk dat Groene Cirkels voor veel partijen een unieke kans is om in zo’n keten of sector mee te doen door gebruik te maken van de innovatiekracht van bedrijven, zoals Cosun Beet Company. Met ons heb je meteen impact.”

 

“DE DROOM VAN ONZE GROENE CIRKEL IS BEST AMBITIEUS. Namelijk: een circulaire economie, een aantrekkelijke leefomgeving, sterke natuur en toekomstbestendige landbouw. Dankzij de Groene Cirkels-methodiek kunnen we daar de komende jaren goed mee vooruit. Groene Cirkels bestaat nu 10 jaar. Ik hoop dat we nog eens 10 jaar verder een paar hele grote stappen hebben gezet in het vergroenen van onze teelt. Dat we met name ook de telers zelf daarin hebben meegekregen; dat die ook voorop willen lopen. Dat betekent dat de teelt volhoudbaar moet zijn en dat investeringen voor telers rendabel moeten zijn. Daarom is het belangrijk na te denken over wat wij en onze boeren kunnen doen om te bereiken dat  de consument bereid is iets meer te betalen voor het eindproduct.”

 

“ZONDER ZON, GEEN SUIKERBIET. ‘De natuur als partner’ – een van de uitgangspunten van Groene Cirkels – leeft bij ons enorm. Onze akkerbouwers staan letterlijk dagelijks in de natuur. Ons product groeit dankzij zon en water: dat krijgen we gratis van de natuur. Ik kom uit een tijd waarin het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, pesticiden en kunstmest gebruikelijk was. Nu willen we daar zoveel mogelijk vanaf. Dat kan, dankzij allerlei technieken, drones, robotica, genetica. Nu al zijn er boeren die alleen daar spuiten waar het echt nodig is. We doen daar binnen de Groene Cirkels Circulaire Suikerbietenketen veel onderzoek naar. Ik geloof dat daar versnellingsmogelijkheden zitten. Maar techniek is niet onze enige optie, we moeten ook oog houden voor de natuur. Van de natuur leren. Doorzien hoe de natuur werkt zodat je met minder input, dezelfde output krijgt. Hoe mooi zou het zijn als we de natuur zelf onze suikerbiet zouden kunnen laten beschermen, als een echte partner in de teelt, als een partner die ons ook allerlei stoffen levert waarmee wij nieuwe plantaardige toepassingen – als vervanger voor microplastics, dierlijke eiwitten, en nog veel meer – kunnen ontwikkelen. Daar wil ik de komende jaren aan werken, samen met de partners in de Groene Cirkel. Zodat we elkaar versterken. Door niet te focussen op de verschillen, maar op de overeenkomsten. Steeds weer kijken waar we kunnen samenwerken, omdat het belangrijk is voor ons allemaal. Want dat is uiteindelijk waar het om gaat in Groene Cirkels.”