Hoofdinhoud

Op dit moment bestaat naar schatting 10% van de Alblasserwaard uit kruidenrijk grasland. Maar boeren die gericht zijn op lage kosten en/of het integreren van natuur en landbouw, kunnen naar eigen zeggen werken met tot wel 100% kruidenrijk grasland. Boeren die kruidenrijk grasland combineren met productiegrasland zeggen 25-35% te kunnen behalen.

 

Volgens Judith Westerink van de WUR blijkt uit gesprekken die voor het onderzoek werden gehouden, dat veel boeren het een leuke uitdaging vinden om te werken met kruidenrijk grasland en dat ze gemotiveerd zijn om daarmee weidevogels te helpen. Ook blijkt volgens haar dat er in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden een cultuur heerst van rentmeesterschap: het wordt normaal gevonden om mee te doen met het agrarisch natuur- en landschapsbeheer en men is trots op de samenwerking binnen het collectief Alblasserwaard / Vijfheerenlanden BoerenNatuur.

 

Vier typen veehouders

Doel van het onderzoek was te achterhalen wat veehouders in de regio nodig hebben om extensief kruidenrijk grasland te hebben binnen hun bedrijf. De onderzoekers gingen middels workshops en interviews met veehouders in gesprek over de beperkingen en mogelijkheden. De onderzoekers typeerden vier soorten veehouders (1: gericht op hoge productie, 2: gericht op lage kosten. 3: gericht op combineren van natuur en landbouw, 4: gericht op integratie van natuur en landbouw) en hebben voor alle vier de types manieren benoemd waar publieke en private partijen kruidenrijk grasland kunnen bevorderen. Rekening houden met biodiversiteit in beleid bleek een belangrijk punt.

 

Een (Engelstalig) artikel over het onderzoek is gepubliceerd in het Journal of Rural Studies: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0743016723002619

 

Bekijk hier meer projecten van de Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling.