Hoofd content

Carbon credits

Doel

Op twee percelen doen we ervaring op met peilgestuurde waterinfiltratie als middel om bodemdaling en CO2-uitstoot tegen te gaan. De eerste resultaten zijn veelbelovend. Om peilgestuurde waterinfiltratie breed uit te kunnen rollen moet de financiering daarvan goed in de bedrijfsvoering van melkveehouderij bedrijven passen. Koolstofcertificaten lijken hierbij kansrijk. In een pilot doen we ervaring op met de financiering van peilgestuurde waterinfiltratie op basis van koolstofcertificaten. Hiermee willen we bijdragen aan het vergroten van de economische veerkracht van melkveebedrijven. Na de start van deze pilot zullen we met onderzoek en proeven ook stappen zetten om de veerkracht en het herstel van biodiversiteit verder te vergroten.

Gestart

2020

Partners

Logo De Graafstroom
Logo Provincie Zuid-Holland
Logo DeltaMilk
Logo Rabobank
Logo Waterschap Rivierenland
Logo Wageningen University &  Research

Contact

Cees van den Bos

Rabobank
Cees.van.den.Bos@rabobank.nl