Hoofdinhoud

Om peilgestuurde waterinfiltratie breed uit te kunnen rollen moet de financiering daarvan goed in de bedrijfsvoering van melkveehouderij bedrijven passen. Koolstofcertificaten lijken hierbij kansrijk. In een pilot doen we ervaring op met de financiering van peilgestuurde waterinfiltratie op basis van koolstofcertificaten. Hiermee willen we bijdragen aan het vergroten van de economische veerkracht van melkveebedrijven. Na de start van deze pilot zullen we met onderzoek en proeven ook stappen zetten om de veerkracht en het herstel van biodiversiteit verder te vergroten.

Carbon Credits

Betrokkenen bij de pilot Carbon Credits in de Albasserwaard-Vijfheerenlanden, vertellen over hun ervaringen.

Een groepje koeien ligt in een weiland, op de achtergrond bomen en een dorpje, vogels vliegen over de koeien heen

Contact

Cees van den Bos

Rabobank

cees.van.den.bos@rabobank.nl

Partners

Logo Zuivelfabriek De Graafstroom. 1908. Kaas uit het hart.
Logo Provincie Zuid-Holland, vigilate deo confidentes
Logo DeltaMilk
Logo Rabobank
Logo Waterschap Rivierenland
Logo Wageningen University & Research
Logo Naturalis Biodiversity Center