Hoofdinhoud

Om peilgestuurde waterinfiltratie breed uit te kunnen rollen moet de financiering daarvan goed in de bedrijfsvoering van melkveehouderij bedrijven passen. Koolstofcertificaten lijken hierbij kansrijk. In een pilot doen we ervaring op met de financiering van peilgestuurde waterinfiltratie op basis van koolstofcertificaten. Hiermee willen we bijdragen aan het vergroten van de economische veerkracht van melkveebedrijven. Na de start van deze pilot zullen we met onderzoek en proeven ook stappen zetten om de veerkracht en het herstel van biodiversiteit verder te vergroten.

Carbon Credits

Betrokkenen bij de pilot Carbon Credits in de Albasserwaard-Vijfheerenlanden, vertellen over hun ervaringen.

Contact

Cees van den Bos

Rabobank

cees.van.den.bos@rabobank.nl

Partners

De Graafstroom
Provincie Zuid-Holland
DeltaMilk
Rabobank
Waterschap Rivierenland
Wageningen University &  Research
Naturalis Biodiversity Center