Hoofd content

Eerste emissievrije binnenvaartschip op energiecontainers in de vaart

6 september 2021

Zero Emission Services (ZES) is gestart met de vaart van de Alphenaar, het eerste Nederlandse binnenvaartschip dat voor de aandrijving gebruik maakt van verwisselbare energiecontainers. Een grote stap op weg naar een klimaatneutrale transportroute, een van de ambities van Groene Cirkel HEINEKEN.

Hiermee is de ingebruikname van het innovatieve energiesysteem van ZES voor de binnenvaart een feit. De energiecontainers – “ZESpacks” – zijn standaard 20ft containers gevuld met batterijen, die worden geladen met groene stroom. De eerste twee ZESpacks worden geladen en gewisseld bij het eerste laadstation op de terminal van CCT in Alphen aan den Rijn. ZES heeft de ambitie om op korte termijn op te schalen en wil tot 2030 30 zero emissie vaarroutes realiseren. Het bedrijf werd vorig jaar opgericht door ENGIE, ING, Wärtsilä en het Havenbedrijf Rotterdam, met steun van het ministerie van I&W, en zet hiermee een belangrijke stap in de transitie naar emissievrije binnenvaart. De oprichting van het bedrijf vond zijn bakermat in de Groene Cirkel HEINEKEN, waar als onderdeel van de ambitie om een klimaatneutrale transportroute te realiseren de verkenningen zijn gedaan naar de wijze van emissieloos varen. 

 

Systeemwijziging van de binnenvaart

De binnenvaart speelt een belangrijke rol in het reduceren van milieuemissies. Binnen transport is de binnenvaart verantwoordelijk voor 5% van de CO2 uitstoot in Nederland. Daarbij wordt 11% van de totale Nederlandse NOx emissies veroorzaakt door de binnenvaart. Om de doelen uit het Klimaatakkoord te halen heeft de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens de ambitie om in 2030 de emissies in de binnenvaart met 50% te reduceren. Voor het realiseren van dit doel is een transitie naar volledig elektrisch aangedreven vervoer over water nodig. ZES levert de oplossing om deze systeemwijziging in werking te zetten: een compleet dienstenpakket op basis van verwisselbare energiecontainers met groene energie, open-access laadinfrastructuur en een pay-per-use betaalconcept voor scheepseigenaren. De laadstations kunnen fungeren als energy hubs die bij piekbelasting het net kunnen stabiliseren en waar ook andere voertuigen kunnen laden. ZESpacks kunnen, vanwege hun mobiliteit, ingezet worden om energie te leveren en op te slaan op allerlei locaties, zoals bouwplaatsen en festivals.

 

Opschaling

ZES heeft de ambitie om op korte termijn op te schalen naar acht schepen, acht laadstations en veertien ZESpacks. Het bedrijf wil in 2030 30 zero emissie vaarroutes realiseren, waarmee tot 360.000 ton CO2 en 2.800 ton NOx kan worden bespaard. Om de concurrentie met fossiel varen echt aan te kunnen gaan is gelijktijdig optrekken en commitment van zowel overheid, havens en terminals als het bedrijfsleven nodig. ZES werkt nauw samen met en landelijke, regionale en lokale overheden en vooruitstrevende vervoerders voor het contracteren van de volgende schepen en het ontwikkelen van het bijbehorende netwerk van laadstations, te beginnen in Rotterdam, Moerdijk en Alblasserdam.