Hoofdinhoud

Groene Cirkels HEINEKEN is een unieke samenwerking tussen de brouwerij, Naturalis Biodiversity Center, Wageningen University & Research, het Hoogheemraadschap van Rijnland en de provincie Zuid-Holland. Sinds 2013 werken zij aan meer duurzaamheid rondom de brouwerij. Gedeputeerde Meindert Stolk: “De afgelopen jaren zijn tal van mooie, duurzame projecten gestart die nooit hadden kunnen plaatsvinden zonder deze gelijkwaardige samenwerking. Hier, op één specifieke locatie en met heel concrete acties. Daarmee een inspiratie om ook op andere plekken werk te maken van een duurzame, gezonde leefomgeving. Het kan namelijk!”  

Schoon vervoer naar de haven

Een van de successen van Groene Cirkels HEINEKEN is het project rondom emissieloos varen, wat in 2020 is uitgegroeid tot de opstart van Zero Emission Services. Binnenvaartschepen varen binnenkort tussen de brouwerij in Zoeterwoude en de Rotterdamse Haven op groene stroom. Ruud Pronk, verantwoordelijk voor duurzaamheid bij HEINEKEN Netherlands Supply: “Door samen te werken binnen Groene Cirkels, hebben we meer voor elkaar gekregen in de verduurzaming van onze brouwerij en keten. Als aanvulling op het emissieloos varen, zijn wij momenteel ook aan het verkennen hoe we het resterende stukje containertransport via de weg elektrisch kunnen maken. Dit is beter voor het klimaat en de leefomgeving. HEINEKEN heeft als doelstelling om in 2030 een volledig klimaatneutrale brouwerij te hebben. Groene Cirkels helpt ons om dit doel te bereiken.” 

 

Meer bijen, minder wateroverlast

Een aangename en klimaatbestendige leefomgeving blijft een belangrijk onderdeel van ‘de droom’. Het Hoogheemraadschap van Rijnland onderzoekt samen met HEINEKEN en andere partners de mogelijkheden voor een mest- en reststromenvergister. Ook zal een ‘multifunctionele sloot’ door Wageningen University & Research worden ontwikkeld. Deze sloot beoogt spoelwater van melkveebedrijven in de omgeving te reinigen via een natuurlijk zuiveringsmoeras in een poldersloot. Daarnaast legt de provincie nog twee proefpercelen voor bijen aan langs de Gouwe. Een mooie uitbreiding van het bijenlandschap, naast de natuur- en insectvriendelijke inrichting van het 35 hectare tellende brouwerijterrein. De samenwerking in het bijenlandschap is voor Naturalis en andere partners de basis voor een gezonde leefomgeving en heeft al gezorgd voor 34% meer wilde bijensoorten in het gebied sinds de start van Groene Cirkels.