Hoofdinhoud

CO2-uitstoot door bodemdaling

De boeren werken binnen de Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling samen aan oplossingen voor minder bodemdaling en zoeken daarbij naar nieuwe verdienmodellen voor de landbouw van de toekomst. Hard nodig, want bodemdaling in de veenweidegebieden veroorzaakt ongeveer 2,8 procent van de CO2-uitstoot in Nederland. Met een pompsysteem houden de boeren het grondwater op het afgesproken waterpeil. Zo voorkomen ze dat het grondwater onder het afgesproken waterpeil komt en het veen teveel indroogt, waardoor de bodem daalt en er CO2 vrijkomt. Zeker in droge periodes is dit belangrijk.

 

Valuta voor Veen

De methode om vermeden CO2-uitstoot te verkopen als carbon credits is vastgelegd binnen 'Valuta voor Veen' en is ontwikkeld door Natuur en Milieufederaties. 

 

Alex Ouwehand, directeur Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, vertelt: “De toepassing van pompgestuurde waterinfiltratie bij Ad en Nico is de eerste testcase. We zien veel potentieel voor Valuta voor Veen, maar er moet nog wel wat gebeuren om beter aan te sluiten bij de praktijk om tot een goed verdienmodel te komen. Onder andere door een meer eenvoudige wijze van monitoring”.

 

Ook Barbara Baarsma, CEO Rabobank Carbon Bank, ziet mogelijkheden: “Als partner in de Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling zijn we actief betrokken bij het project dat deze credits oplevert. Verder onderzoek en opschaling is nodig, maar de aanpak is veelbelovend. Rabobank koopt de eerste credits om Ad en Nico en later andere boeren te helpen verder te verduurzamen.”

 

RIVM: rendabele methodiek

Recent onderzoek van het RIVM en eerder onderzoek van de NMZH zelf wijst uit dat pompgestuurde waterinfiltratie voor een groot deel van het veenweidegebied Alblasserwaard-Vijfheerenlanden een rendabele aanpak is. Volgens het RIVM kan dankzij deze techniek op 4.000 van de in totaal 15.000 hectare land de CO2-uitstoot met 50 tot 75 procent dalen. Ook de goedkeuring van de Stichting Nationale Koolstofmarkt – die nu voor het eerst boeren toestemming geeft CO2-credits op basis van waterinfiltratie te verkopen – is veelzeggend.