Hoofd content

Natuurlijke geluidswal

Doel

Geluidsoverlast voor de woonwijk verminderen en tegelijkertijd een bijdrage leveren aan de groei van de bijenstand.

Farm Frites in Oudenhoorn heeft een natuurvriendelijke geluidswal tussen het Farm Frites’ fabrieksterrein, het sportcomplex Vlotbrug en de woonwijk Kooistee gemaakt. In oktober 2019 werd de geluidswal ingezaaid en aangeplant. De geluidswal is zo’n 500 meter lang, 7 meter hoog en 12 meter breed. De grond voor de geluidswal bestaat uit grondresten die zijn meegekomen met de aangeleverde aardappelen.

Achteruitgang van de bijenstand heeft zowel voor de landbouw als de natuur rampzalige gevolgen. Farm Frites heeft van de Groene Cirkels Bijenhelpdesk advies gehad over de inrichting. Zo stelde de Groene Cirkels Bijenhelpdesk onder andere voor de wal in te zaaien met kruidenrijk grasland en te zorgen voor een lange periode van bloeiende bloemen. Dit maakt van de geluidswal een thuis voor wilde bijen, hommels, zweefvliegen, dagvlinders, vogels en kleine zoogdieren en amfibieën. De geluidswal is een schakel in de ontwikkeling van een groot Zuid-Hollands bijenlandschap.

 

Gestart

2019

Partners

Logo Farm Frites
Logo Provincie Zuid-Holland
Logo Wageningen University &  Research
Logo HAS Hogeschool

Contact

Rutger de Kort

Sustainability Manager Farm Frites International B.V.