Hoofd content

Kennisprogramma Kaas en Bodemdaling

Doel

In samenhang bekijken van de vragen in de verschillende thema’s over de vermindering van de broeikasgassen, het niveau van het waterpeil, de versterking van de biodiversiteit en de verdienmodellen voor de boeren.

De partners ontwikkelen kennis voor de transitie naar een duurzame en circulaire economie in het Groene Hart. Kennisuitwisseling met andere partijen in wetenschap en maatschappij staan hierin centraal. Binnen het partnerschap is WUR trekker van het Kennisprogramma. Hierin worden de diverse vragen uit de projecten in kennis- en onderzoeksprojecten op elkaar afgestemd.

Bekijk hier de presentaties van de kennissessie van 5 juli 2021.

Gestart

2020

Partners

Logo De Graafstroom
Logo DeltaMilk
Logo Waterschap Rivierenland
Logo Rabobank
Logo Wageningen University &  Research
Logo Provincie Zuid-Holland

Contact

Judith Westerink

Wageningen University & Research
judith.westerink@wur.nl