Nieuws

Eerste Nationale Bijentelling op 21 en 22 april

Gepubliceerd op
7 april 2018

In het weekend van 21 en 22 april organiseert Nederland Zoemt de eerste Nationale Bijentelling. Iedereen wordt opgeroepen om mee te doen aan dit landelijk onderzoek door in de tuin gedurende een half uur bijen te tellen. De bijentelling is nodig omdat het niet goed gaat met wilde bijen. Wilde bijen zijn belangrijk voor onze voedselvoorziening: 80% van onze eetbare gewassen is voor de bestuiving afhankelijk van bijen en andere insecten. Door de telling willen wetenschappers inzicht krijgen in de trends van bijenpopulaties in tuinen op verschillende plekken in Nederland.

Half uur tellen in de tuin

Bijen tellen is niet moeilijk en duurt ongeveer een half uur.  Eind april kunnen er zo’n twintig verschillende soorten wilde bijen, hommels en zweefvliegen in de tuin vliegen. Om deze soorten te herkennen, zijn er verschillende hulpmiddelen ontwikkeld, zoals een telformulier met zoekkaart, een instructievideo en een uitgebreid bijengidsje. Al deze materialen zijn te vinden op www.nederlandzoemt.nl/bijentelling. Op deze website kunnen deelnemers in het weekend van 21 en 22 april ook direct de resultaten van hun telling invoeren en kan iedereen live de resultaten volgen. Ook kunnen deelnemers in actie komen voor de wilde bij door een bijenhotel te plaatsen of meer bijvriendelijke bloemen te planten in de tuin of op het balkon.

Jaarlijks terugkerend onderzoek

Met de Nationale Bijentelling start Nederland Zoemt een jaarlijks terugkerend onderzoek uitgevoerd door burgers, zodat wetenschappers inzicht krijgen in de trends van bijenpopulaties in tuinen en op verschillende plekken in Nederland.  Groene Cirkels werkt aan de groei van de bijenpopulaties door de versterking van de leefgebieden voor de wilde bij. Samen met de gemeenten Leiderdorp, Leiden, Zoetermeer, Zoeterwoude en Alphen aan den Rijn spannen de provincie Zuid-Holland, wetenschappers, bedrijven, terreinbeheerders, agrariërs en burgers zich in voor de ontwikkeling van een aaneengesloten netwerk van voedsel- en nestelplekken.

Meer informatie