Zuid-Holland bruist van de energie - Biogas, restwarmte en andere energiebronnen

Om de bedrijfsvoering te verduurzamen zoekt HEINEKEN naar hernieuwbare vervangers voor aardgas en elektriciteit. In 2014 is onderzocht wat de mogelijkheden zijn om biogas te produceren uit het landschap rond de brouwerij in Zoeterwoude. Deze heeft 20 miljoen m3 biogas nodig om haar warmtevoorziening klimaatneutraal in te vullen. Maar is dat haalbaar?

Annemieke Smit, senior onderzoeker Natuur en Samenleving bij Alterra Wageningen UR: "We wilden weten: hoeveel biomassa is er nodig? Hoeveel is er in de provincie? En is er een match? In Zuid-Holland zijn veel melkveehouders die mest hebben. Maar om daar bij de vergisting genoeg energie uit te halen, moet je ook materialen als gras, bladresten van de akkerbouw of waterplanten toevoegen. Er groeit biomassa genoeg, maar daar is ook een hele markt voor. Het feit dat het groeit, wil dus nog niet zeggen dat het beschikbaar is. Bovendien zijn eigenlijk alleen bierbostel, mest en gras aantrekkelijk om energie uit te halen. Maar bierbostel en gras kun je beter als voeding inzetten dan vergisten tot biogas. Dat is een veel hoogwaardiger gebruik."

Daarnaast blijken de meeste boeren geen interesse te hebben in een biovergister. De investering is hoog, de afzet van digestaat is een flinke kostenpost en goede vergisting een vak apart. Smit: "De cirkel rond biogas is heel mooi, maar met de huidige lage gasprijzen en eerder genoemde redenen, is het niet rendabel. Gelukkig heeft het denken in kringlopen door ons onderzoek een goede start gekregen. Nu we weten dat we het met biomassa alléén niet gaan redden, kan HEINEKEN ook andere routes voor duurzame warmte gaan verkennen."

Een alternatieve route

Voor mogelijke afname of levering van energie, bewandelt HEINEKEN zo’n andere route met Warmte Koude Bureau Zuid-Holland. Directeur Maya van der Steenhoven: "Het programmabureau is een publiek-private samenwerking tussen 25 partijen. Het doel is: in 2020 wordt 14% van de gebouwen en kassen in Zuid-Holland verwarmd met duurzame warmte. Denk aan aardwarmte, restwarmte uit de industrie of biowarmte." Het bureau kijkt op regionaal niveau naar het vraag en aanbod van warmte en koude stromen. Wie heeft er over, wie heeft er nodig?

"We hebben gesprekken met HEINEKEN om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. HEINEKEN heeft zelf al een sluitend warmtesysteem, maar wellicht kunnen ze op een groter geheel aansluiten. Kunnen we de restwarmte van HEINEKEN misschien inzetten voor de stadsverwarming van Leiden? Of als wij een warmtepijp maken van Rotterdam naar Leiden, is het slim dat HEINEKEN daarop aansluit? Wij weten wat er gebeurt in warmteland en wie waar een interessante rol kan spelen. We maken nu de verbindingen tussen partijen die voor elkaar relevant kunnen zijn."

 Maya van der Steenhoven, directeur Warmte Koude Bureau Zuid-Holland
Maya van der Steenhoven, directeur Warmte Koude Bureau Zuid-Holland

"Ons doel is: in 2020 wordt 14% van de gebouwen en kassen in Zuid-Holland verwarmd met duurzame warmte."
Annemieke Smit, senior onderzoeker Alterra Wageningen UR
Annemieke Smit, senior onderzoeker Alterra Wageningen UR

"Bierbostel en gras kun je beter als voeding inzetten dan vergisten tot biogas. Dat is een veel hoogwaardiger gebruik."