Nieuws

Wat zoemt er in het Archeon? Archeon is blij met de bij

Gepubliceerd op
25 april 2018

Op 21 en 22 april vond de eerste nationale bijentelling plaats. In het hele land hebben mensen in hun tuinen de aanwezige bijen, hommels en zweefvliegen geteld. Zo ook in museumpark Archeon in Alphen aan den Rijn. Daar kon jong en oud op verschillende plekken bijen tellen, een bijenspeurtocht lopen en de bijeninformatiemarkt bezoeken.

Ook haalden kinderen tegels weg en plaatsten er bijenplanten voor terug vanuit een actie van de landelijke Operatie Steenbreek in samenwerking met gemeente Alphen aan den Rijn. Dit project spoort mensen aan de tegels uit de tuin weg te halen en bijvriendelijke bloemen te planten. IVN Alpen aan den Rijn, Goei en Bloei, biologische bijenplantenkweker Schouten uit Boskoop en Bijenlandschap Groene Cirkels waren in het Archeon aanwezig. 

22-04-2018PZH10677.jpg

Veel animo voor bijvriendelijk tuinieren

De bezoekers van de bijeninformatiemarkt kregen informatie om hun tuin bijvriendelijker te maken. Programmamanager Annette Piepers van Groene Cirkel Bijenlandschap: “De informatiefolders over bijvriendelijke planten, alternatieven voor het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en het maken van een bijenhotel vonden gretig aftrek.”

22-04-2018PZH10700.jpg

De bruine rouwbij

Binnen het Groene Cirkel Bijenlandschap is Archeon een van de  bijvriendelijke plaatsen. Onderzoeker Menno Reemer van kennisinstituut insecten en andere ongewervelden (EIS) deed drie jaar geleden  de eerste bijentelling in het museumpark en afgelopen week de eerste vervolgtelling. Menno Reemer: “ Dit jaar volgen nog twee tellingen in mei en juli. Het is dus te vroeg om uitspraken over de telling te doen. Bij deze eerste telling heb ik wel een nieuwe soort gespot: de bruine rouwbij. Deze had ik bij de vorige telling niet gezien.”

22-04-2018PZH10684.jpg

Geen kunstmest en onnatuurlijk insectengif

Archeon gaat zich inspannen om bijen, hommels en zweefvliegen die op de Rode Lijst van bedreigde insecten staan te beschermen door nog meer bijzondere voedsel en nestelgelegenheid te creëren. Wiel van der Mark, coördinator Bijenlandschap Archeon:“Archeon bestaat dit jaar 25 jaar en in die tijd is er geen kunstmest gebruikt en vrijwel geen onnatuurlijk insectengif. Het historische kleinschalige landschap met veel rommelige plekjes, reconstructies van oude huizen met lemen wanden en rieten daken en veel vriendelijke planten voor bestuivers zorgt voor een NATUURLIJK  bijenlandschap met de grootste soortenrijkdom van Zuid-Holland.”