Nieuws

Vraagbaak voor bij-vriendelijk beheer

Gepubliceerd op
3 november 2014

Wat kan je doen om de bijensterfte tegen te gaan en bestuivende insectensoorten te versterken? Welke planten zijn geschikt? Moet ik nu wel of niet het maaisel weghalen? Vanaf nu kunnen terreinbeheerders en particulieren met deze vragen terecht bij de helpdesk bijen. Deze vraagbaak is ontwikkeld door Alterra, provincie Zuid-Holland en EIS.

De helpdesk maakt deel uit van het programma Groene Cirkels, het samenwerkingsverband van Heineken, Alterra en provincie Zuid-Holland, dat zich inzet voor een toekomstbestendige economie en een aangename leefomgeving.  Voor de voedselproductie is de mens afhankelijk van bestuivende insecten, zoals de honingbij. De laatste jaren kampen veel insectensoorten met sterfte. Door zogenaamde bijenlandschappen aan te leggen, werkt Groene Cirkels aan het versterken van de bijenpopulaties. Er zijn genoeg mensen die willen meewerken aan Bijenlandschappen waar bestuivende insecten,zoals  hommels, wilde bijen en zweefvliegen meer voedsel vinden en makkelijker kunnen nestelen en overwinteren. Overigens hebben niet alleen de insectensoorten baat bij een andere inrichting en beheermethode, ook veel vogels, zoogdieren en kwetsbare plantensoorten gaan er door vooruit.  

Door verschillende bloemrijke planten te zaaien, kunnen insecten meer voedsel inslaan en verbetert de biodiversiteit. Als maaisel blijft liggen, wordt de grond ‘te rijk’ en groeit een klein aantal soorten zoals brandnetel en gras zo hard dat de andere soorten het niet meer redden. Door het gemaaide gras weg te halen, krijgen de andere planten wel een kans. Deze planten zijn soms weer gastplant van specifieke insecten. Simpele maatregelen bij de inrichting als een kaal stukje grond in de zon bieden nestelgelegenheid voor insecten.

Vragen over de inrichting, de aanplant van bomen of struiken en het beheer van de terreinen kunnen beheerders nu stellen aan de helpdesk. Een simpele vraag is snel beantwoord, maar beheerders kunnen bij complexere vragen een compleet advies krijgen. Dat begint dan met een intake-gesprek, gevolgd door een onderzoek en uitmondend in een advies.

De adviezen komen op de website groene Cirkels te staan en zijn voor iedereen beschikbaar.