Bijeenkomst

Startbijeenkomst van de Groene Cirkel Bijenlandschap

De startbijeenkomst van de Groene Cirkel Bijenlandschap vindt plaats op woensdagmiddag 29 april in Naturalis en is bedoeld voor partijen die in de regio Land van Wijk en Wouden en de Leidse Ommelanden initiatieven hebben ontplooid op gebied van bijenbescherming en/of die plannen hebben om hiermee te starten.

Organisator Groene Cirkels
Datum

wo 29 april 2015 15:00

Daarbij gaat het om bestuurders, ondernemers, maatschappelijke organisaties, natuurorganisaties of terreinbeherende organisaties.

De Groene Cirkel Bijenlandschap wil met een bottom-up aanpak via het sociale netwerk een bijenbeschermingsnetwerk opbouwen. De ambitieuze doelstelling is om als eerste regio de bijensterfte onder de 10% te brengen en tegelijkertijd een zeer aantrekkelijk landschap voor bewoners, ondernemers en bezoekers te creƫren. Hiermee beoogt de Groene Cirkel Bijenlandschap een pilot en voorbeeldproject te worden in Europa.

Tijdens de openingsbijeenkomst zult u als bestuurder, ondernemer, maatschappelijke organisatie, natuurorganisatie of terreinbeherende organisatie informatie krijgen over de Groene Cirkel Bijenlandschap en de initiatieven die hieraan ten grondslag liggen, en kunt u meedenken over hoe deze Groene Cirkel vorm zal moeten krijgen. De middag start om 15.00 uur. Op het programma staan lezingen van landelijk bekende bijenexperts en tafelinterviews met provinciale en gemeentelijke bestuurders, en betrokkenen uit het veld. Ook wordt de nieuwe bijenzoekkaart gepresenteerd, die een overzicht geeft van alle Nederlandse bijen. Om 17.00 uur is er tijdens de borrel gelegenheid tot netwerken.

In het voortraject hebben Alterra en Stichting EIS de Handleiding voor een Bij-zonder kleurrijk landschap in het Land van Wijk en Wouden ontwikkeld. Als u het leuk vindt deze van tevoren te bekijken, dan kunt u hem hier downloaden.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via info@landvanwijkenwouden.nl, o.v.v. naam, organisatie en telefoonnummer. Stichting Land van Wijk en Wouden verzorgt het secretariaat van de Groene Cirkel Bijenlandschap. Na uw aanmelding ontvangt u het definitieve programma. Wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met Marijke Langeveld, tel. 06-53210312.