Activiteit

Start Campagne Bijenlandschap bij Naturalis

Graag nodigt de Groene Cirkel Bijenlandschap u uit voor de start van de Campagne Bijenlandschap, op 24 maart van 15.00-17.00 uur bij Naturalis. De Groene Cirkel Bijenlandschap is vorig jaar april opgericht als nieuwe cirkel van Groene Cirkels, het samenwerkingsverband van Provincie Zuid-Holland, Heineken en Alterra, dat zich richt op een klimaatneutrale Heineken-brouwerij, een duurzame economie en een aangename leefomgeving in de regio Zoeterwoude.

Organisator Groene Cirkels
Datum

do 24 maart 2016 15:00 tot 17:00

Locatie Naturalis Biodiversity Center, Auditorium, Pesthuislaan 7, Leiden

We zullen u laten zien wat we met zijn allen al bereikt hebben met het Bijenlandschap (onderaan kunt u zien wie ‘we’ allemaal zijn), en nodigen u uit ook in de komende tijd samen te werken aan Bijenlandschap en Campagne. Het hele bijennetwerk zal er zijn, en er zal volop gelegenheid zijn elkaar te spreken. Ook is er de mogelijkheid uw eigen bijenactiviteiten te promoten via een kleine informatiemarkt. Wilt u hier gebruik van maken, laat dat dan zo snel mogelijk weten via de link hieronder!

Aanmelden

Wilt u zich nu al aanmelden voor 24 maart? Dat kan via deze link. U kunt via de link ook aangeven of u mee wilt doen aan de informatiemarkt.

Ambitie

In de Groene Cirkel Bijenlandschap werken overheid, bedrijfsleven, maatschappelijk middenveld, wetenschap, burgers, boeren, imkers en terreinbeheerders samen aan het terugdringen van de wintersterfte van de honingbij en de achteruitgang van de hommel en de wilde bij. Dit doen wij door meer voedsel en nestelgelegenheid te bieden, het landschap aantrekkelijker en kleurrijker te maken en door behoedzaam om te gaan met chemische middelen. Samen maken wij een regionaal netwerk van bloemrijke tuinen, erven, parken, bermen, bedrijventerreinen, recreatie- en natuurgebieden met genoeg nestelplekken voor bestuivende insecten. Hiermee willen we de bestuiving van landbouwgewassen en van wilde planten in de regio voor de toekomst veilig stellen.

Wie werken er allemaal aan het Bijenlandschap?

Vanuit de overheid:

 • de gemeenten van de regio
 • Provincie Zuid-Holland
 • Hoogheemraadschap Rijnland
 • Rijkswaterstaat

Vanuit het bedrijfsleven:

 • Heineken
 • Akzo Nobel
 • bedrijventerrein Grote Polder
 • groenbeheerbedrijven

Vanuit de wetenschap:

 • Alterra
 • Naturalis
 • EIS Kenniscentrum Insecten

Vanuit het maatschappelijk veld:

 • Fonds 1818
 • Stichting Land van Wijk en Wouden
 • Vlinderstichting
 • Archeon
 • Imkerverenigingen
 • het IVN
 • De Groene Klaver (koepel van de Agrarische Natuurverenigingen in Holland Rijnland), en LTO
 • Terreinbeheerders als Zuid-Hollands Landschap en Staatsbosbeheer
 • de NME-samenwerking in Holland Rijnland: Samen Duurzaam Holland Rijnland
 • Wijk- en buurttuinen, tuinverenigingen, buurt- en groeninitiatieven, scholen, mensen met tuinen

Wij hopen u te zien de 24e maart!