Nieuws

No time to/for waste

Gepubliceerd op
4 juli 2013

Dat het bittere noodzaak is om snel van start te gaan, bleek uit de bevlogen speech van Marjan Minnesma (directeur Urgenda) waarin ze duidelijk maakte dat de aarde met een stuk sneller opwarmt dan wetenschappers decennia geleden konden bevroeden. Ze riep op tot snelheid en échte samenwerking. "We moeten binnen 20 jaar de omslag maken naar een circulaire economie die draait op niet-fossiele brandstoffen. Daarbij moeten we niet gaan wachten op innovatie. De oplossingen liggen er al. Het is nu zaak te investeren, gezamenlijk de schouders eronder te zetten en het als samenleving te organiseren. Lef, visie en actie - dat is wat we nodig hebben."

Discussie.jpg

Gelukkig bevestigden Han Weber (gedeputeerde provincie Zuid-Holland), Kees Slingerland (directeur Alterra Wageningen UR) en Willem de Jonge (directeur HEINEKEN Nederland Supply) al eerder op de dag de aanwezigheid van deze mentaliteit bij de drie partijen. De ambitie van Groene Cirkels vereist een andere rol van provincie, kennisinstellingen en bedrijven. Het zal een leerschool zijn, een ontwikkelproces, maar dat is geen reden tot afwachtende houding. De Jonge: "Ik heb liever dat we fouten maken omdat we de snelheid, daadkracht en lef hebben getoond dan dat we fouten maken omdat we te voorzichtig zijn."