Nieuws

Nieuwe partners voor Groene Cirkels

Gepubliceerd op
3 april 2017

Het programma Groene Cirkels breidt uit met twee nieuwe partners. Naturalis en het hoogheemraadschap van Rijnland, allebei al betrokken bij Groene Cirkels, willen als nieuwe convenantpartners ook dragende krachten achter het programma zijn. Dit lieten zij weten tijdens de netwerkdag Groene Cirkels in het Bentwoud in Benthuizen op 27 maart. Daar wisselden 110 aanwezigen contacten uit en passeerden diverse resultaten en actualiteiten de revue.

Passie voor klimaatopgave en de rol van de natuur

Het hoogheemraadschap van Rijnland ziet voor zichzelf een belangrijke taak in Groene Cirkels vanwege het besef dat water en energie essentiële elementen zijn binnen de klimaatopgave. Eerder organiseerde het daarom onder meer een succesvolle ‘droomsessie’ over de ambities voor de Groene Cirkel Water. Als convenantpartner neemt Rijnland nu de verantwoordelijkheid op zich om de ‘droom’ ook uit te voeren.

DSC_1612.JPG

Jeroen Haan, hoogheemraad waterketen, zuiveringsbeheer en participatie: “De klimaatverandering heeft lokaal impact in de vorm van piekbuien en droogte. Als hoogheemraadschap zetten wij ons in om de lokale watercirkel te sluiten en wateroverlast te beperken. Dit kunnen wij als waterschappen echter niet alleen. Groene Cirkels biedt ons een netwerk van overheden, ondernemers en kennisinstellingen waarmee wij dit samen kunnen aanpakken.”

DSC_1610.JPG

Volgens Koos Biesmeijer, wetenschappelijk directeur van Naturalis Biodiversity Center, is Naturalis een natuurlijke convenantpartner vanwege de overlap van de missie van Groene Cirkels en de missie van Naturalis: het ontdekken van de rijkdom van de natuur voor de toekomst. “De partners in Groene Cirkels zoeken naar manieren om de natuur in te zetten in hun processen. Vanuit Naturalis hebben wij veel kennis over de biodiversiteit van de natuur in huis, die wij graag willen delen. Daarnaast hebben wij een link naar de maatschappij via ons museum en educatieprogramma’s. Wij willen ons als convenantpartner inzetten om de samenleving te laten zien hoe Groene Cirkels de natuur als partner inzet”, aldus Koos Biesmeijer.

4 jaar, 50 partners, 200+ actieve leden

Het netwerkprogramma Groene Cirkels bestaat ruim 4 jaar. Het is halverwege 2014 officieel  gestart met 3 convenantpartners: HEINEKEN, Wageningen Environmental Research en de provincie Zuid-Holland. Het netwerkprogramma is uitgegroeid tot een brede samenwerking van ruim 50 partners en meer dan 200 actieve mensen die zich inzetten voor een klimaatneutrale HEINEKEN-brouwerij, een duurzame economie, een aangename leefomgeving en het ontwikkelen van kennis voor een klimaatneutrale maatschappij. Bekijk de website Groene Cirkels voor meer informatie en het verslag van de netwerkdag in Bentwoud op 27 maart.