Met afvalwater het landschap verrijken - Kringlopen sluiten daar waar het kan

Groene Cirkels onderzoekt hoe de HEINEKEN brouwerij in Zoeterwoude op circulaire wijze om kan gaan met grondstoffen. Wat kunnen we doen met de restproducten van HEINEKEN, zoals het fosfaathoudend afvalwater? En waar kunnen we gebruik maken van duurzame energiestromen? Groene Cirkels werkt nauw samen met de regio - van het hoogheemraadschap van Rijnland tot de boeren in het Groene Hart.

Kringlopen sluiten

In 2014 hebben het hoogheemraadschap van Rijnland en HEINEKEN Nederland elkaar veelvuldig gevonden. Beide partijen hebben belang bij het behoud van de toekomstige zoetwatervoorziening in Zuid‐Holland. Hans Schouffoer, lid dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap: "Water is ontzettend belangrijk in de kringloop want voor het verbouwen van voedsel (en voor het maken van bier) heb je schoon zoet water nodig. Het hoogheemraadschap draagt zorg voor voldoende en schoon water, ook in de toekomst. Samen met HEINEKEN kijken we hoe we het proceswater, dat na het brouwerijproces overblijft, kunnen zuiveren en weer toevoegen aan Rijnlands boezem. Het proceswater zit bovendien vol met voedingsstoffen. We onderzoeken hoe we die weer kunnen gebruiken voor de landbouw en voor het vergroten van de biodiversiteit. Zo sluiten we de kringloop."

Zuiveringssloot

Groene Cirkels en het hoogheemraadschap zijn ook bezig met de aanleg van natuur- vriendelijke oevers. Dit helpt bij het zuiveren en opvangen van water, en laat gevarieerde slootkanten zien. Dit jaar wordt op het bedrijf van Joost Wesselingh, melkveehouder Die Barle Farms, een zuiveringssloot aangelegd. Het restwater van de melkinstallatie zal dan niet meer in de mestput verdwijnen, maar gezuiverd worden in de sloot. Wesselingh: "Hiermee wordt de mestkwaliteit een stuk beter en het restwater gaat weer 100% schoon terug de natuur in. Het is best moeilijk zo’n initiatief van de grond te krijgen. Dankzij Groene Cirkels doen we het samen met de specialisten van het hoogheemraadschap van Rijnland, de biologen van Alterra Wageningen UR, de technologen van HEINEKEN en de beleidsmakers van de provincie. Het samenwerkingsverband heeft heel veel kennis. Door Groene Cirkels zitten er mensen aan tafel die beslissingen kunnen nemen, waardoor we snel stappen kunnen zetten. Bovendien heeft de zuiveringssloot een goede wetenschappelijke onderbouwing wat de kans van slagen vergroot. Het kan een voorbeeldproject worden voor de hele provincie en daarbuiten."

Hans Schouffoer, lid dagelijks bestuur hoogheemraadschap van Rijnland
Hans Schouffoer, lid dagelijks bestuur hoogheemraadschap van Rijnland

"We sluiten de kringloop door te kijken hoe we de voedingsstoffen uit het afvalwater weer kunnen gebruiken voor de landbouw."
Joost Wesselingh, melkveehouder Die Barle Farms
Joost Wesselingh, melkveehouder Die Barle Farms

"Door Groene Cirkels heeft de zuiveringssloot een goede wetenschappelijke onderbouwing wat de kans van slagen vergroot."