Nieuws

Groene Cirkels voorbeeld voor systeemleren

Gepubliceerd op
23 november 2017

Esther de Haan schreef onlangs het boek ‘Transities van sectoren - Systeemleren als succesfactor’. Daarin integreert ze de leervormen Teamcoaching en Theory U in systeemleren. Ze laat zien dat het werkt aan de hand van de case van Groene Cirkels.

Het verhaal van Groene Cirkels toont hoe een inspirerende ambitie en samenwerking van bijzondere partners kan leiden tot veel innovatieve projecten en actieve netwerkleden. Het maakt ook duidelijk hoe complex een transitie is met zoveel betrokkenen, verantwoordelijken en gremia.

Geen hiërarchie maar gezamenlijk eigenaarschap

In het bredere samenwerkingsverband van Groene Cirkels ontbreekt een overkoepelende hiërarchische organisatie en bestaat behoefte aan een alternatieve manier van besluitvorming en aansturing. Daarom hebben de partners een aansturingsmodel dat uitgaat van werken vanuit gemeenschappelijke waarden en ambities. Het wordt een model waarin iedereen gelijk is en de koers gezamenlijk wordt bepaald. Per thema’s zijn er bijeenkomsten, die zo zijn ingericht dat netwerkleden ideeën inbrengen en die gezamenlijk gaan uitvoeren.

Het is een omslag van denken. Van het aansturen van projecten naar het uitnodigen om gezamenlijk eigenaarschap te nemen. Zo ontstaat langetermijndenken en gaan de partners zoeken naar kansen om krachten te bundelen. Dat maakt gezamenlijke projecten mogelijk die meer zijn dan de opgetelde separate projecten van afzonderlijke organisaties.

Transitie komt op gang

Na drie jaar samenwerken belanden partners van Groene Cirkels nu in een volgende fase, zo schrijft De Haan. Het denken over een duurzame toekomst doet iets met de partijen die deel uitmaken van Groene Cirkels. Nieuwe partners melden zich, omdat de benadering en de ambitie ook hen aanspreekt. Bij HEINEKEN ontstaat het besef dat deze benadering een alternatief zou kunnen zijn voor verduurzaming via opgelegde doelen.

Het laat zien dat de ambitie van de Groene Cirkel partners als een vliegwiel werkt. De regionale ambitie schuift op naar een internationale ambitie in de vorm van een klimaatneutrale exportketen. Leveranciers voelen zich geïnspireerd om mee te doen en ook andere brouwerijen van HEINEKEN denken na over hun bijdrage. Meer dan veertig organisaties zijn actief, bij elkaar ongeveer 200 personen.

Meer lezen?

Het boek Transities van sectoren - Systeemleren als succesfactoren van Esther de Haan met daarin de uitgebreide case-beschrijving over het systeemleren van Groene Cirkels is verkrijgbaar via managementboek.