Nieuws

Groene Cirkels uitgebreid en met drie jaar verlengd

Gepubliceerd op
9 oktober 2017

De oprichters van Groene Cirkels hebben hun samenwerking met drie jaar verlengd. Daarnaast is het aantal convenantpartners uitgebreid van 3 naar 5, waarmee Groene Cirkels gedragen wordt door HEINEKEN, Provincie Zuid-Holland, Wageningen Environmental Research (Alterra), Hoogheemraadschap Rijnland en Naturalis Biodiversity Center.

Groene Cirkels wil met duurzame ontwikkeling een voorbeeld van wereldklasse realiseren voor de maatschappij van de toekomst. Groene Cirkels koppelt de verduurzaming van de Heineken-brouwerij met de kennis van Wageningen Environmental Research aan de provinciale ambities rondom ruimte, water, mobiliteit en economie. De belangrijkste ambities van Groene Cirkels zijn een klimaatneutrale brouwerij in een klimaatneutrale keten, een duurzame economie, een aangename leefomgeving en het ontwikkelen van kennis voor een klimaatneutrale maatschappij. 

Overheid, bedrijfsleven en wetenschap

Zojuist is het samenwerkingsverband verlengd tot en met 2019, en zijn er twee nieuwe convenantpartners toegetreden. Zowel Naturalis als het Hoogheemraadschap Rijnland maakten al sinds 2013 deel uit van het netwerk Groene Cirkels, maar zijn nu ook officieel partners geworden. “De missie van Naturalis sluit goed aan bij de missie van Groene Cirkels,” aldus Koos Biesmeijer van Naturalis. Jeroen Haan van Hoogheemraadschap Rijnland geeft aan dat Groene Cirkels in zijn ogen een goed voorbeeld is van overheid, bedrijfsleven en wetenschap die samen optrekken in het omgaan met klimaatverandering.