Geen goed bier zonder goed water - Waterzekerheid en waterbesparing

Bier bestaat voor 93% uit water. De beschikbaarheid van goed (drink)water is dan ook een essentiële voorwaarde voor de HEINEKEN Brouwerij in Zoeterwoude. Maar klimaatverandering heeft impact op de omvang en de kwaliteit van de drinkwatervoorraad, waardoor het bezit van grotere strategische waterreserves steeds belangrijker wordt. Groene Cirkels wil de samenwerking op watergebied versterken, niet alleen voor de brouwerij, maar in het belang van de hele maatschappij.

Chris Versteegh, Senior Technologist bij HEINEKEN Netherlands Supply: “We zitten met een grote groep om de tafel waaronder Oasen, Dunea, Hoogheemraadschap Rijnland en CLM. We onderzoeken hoe we elkaar kunnen versterken bij de organisatie van duurzame waterkringlopen. Wat kunnen we bijvoorbeeld doen met de restwarmte van ons afvalwater? We bekijken ideeën waarbij we waterzuivering, waterberging en natuurontwikkeling met elkaar kunnen combineren. Met het hoogheemraadschap van Rijnland onderzoeken we bijvoorbeeld hoe we de voeding in het afvalwater kunnen gebruiken ter bevordering van het landschap door een moeras aan te leggen."

De Groene Cirkel Water maakt van ideeën een kans, waarbij de kansen die rijp zijn om een project te worden, verder worden uitgewerkt. "We zijn ook bezig met alternatieve bronnen van ons drinkwater. Oasen werkt aan de mogelijkheid om brak water op te pompen en op die manier diep water als bron te gebruiken. Uit brak water kun je zoetwater maken, wat weer in het systeem kan komen. En omdat je zout water onttrekt, stijgt de zoetwaterspiegel wat natuurlijk ook gunstig is. Zo zijn er allerlei ideeën over wat we met water kunnen doen."

Zaadjes planten

Al het drinkwater dat HEINEKEN gebruikt, komt van Dunea. Mirja Baneke, consultant drinkwatervoorziening en waterbeheer bij Dunea: "Wij hebben twee hoofdtaken: schoon en veilig drinkwater produceren en natuurbeheer. Dat laatste gebeurt met name in de duingebieden waar we onze waterwinning doen: gebieden met heel speciale flora en fauna. Wanneer het dus gaat over samenwerking op het gebied van water en natuur, dan doen we graag mee. Ideeën waarmee we onze drinkwaterproductie en natuurbeheer duurzamer kunnen maken, en die tegelijkertijd een ander maatschappelijk doel dienen, die werken we graag gezamenlijk verder uit. Groene Cirkels heeft momenteel uit een longlist een aantal kansen en samenwerkingsverbanden geselecteerd om projecten van de maken. "Met Dunea zijn we nog geen concreet project gestart, maar de inventarisatie van belangen, ambities en samenwerkingsmogelijkheden op het gebied van duurzaamheid, vind ik al een enorme winst. Het is nu zaadjes planten die uiteindelijk zullen uitgroeien tot werkelijke projectkansen."

Mirja Baneke, consultant drinkwatervoorziening en waterbeheer bij Dunea
Mirja Baneke, consultant drinkwatervoorziening en waterbeheer bij Dunea

"De inventarisatie van belangen, ambities en samenwerkings- mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid, vind ik een enorme winst."
Chris Versteegh, Senior Technologist HEINEKEN Netherlands Supply
Chris Versteegh, Senior Technologist HEINEKEN Netherlands Supply

"We onderzoeken hoe we elkaar kunnen versterken bij de organisatie van duurzame waterkringlopen en we van kansen projecten kunnen maken."