Nieuws

Dialoog centraal op Netwerkbijeenkomst Water

Gepubliceerd op
4 mei 2017

De Groene Cirkel Water komt op dinsdagmiddag 16 mei weer bijeen. Doel is om nieuwe stappen te zetten op weg naar duurzaam waterbeheer voor de regio Rijnland.

Deze editie van de netwerkbijeenkomst heeft een sterk interactief karakter. Samen gaan we werken aan het versterken en versnellen van bestaande initiatieven. Verschillende onderwerpen komen aan bod aan de hand van pitches en worden in kleine groepen verder uitgewerkt. Aan het eind van de middag zijn we met elkaar weer een stuk verder.

De Groene Cirkel Water is een netwerk van overheden, ondernemers en kennisinstellingen. Gezamenlijk willen zij in de regio Rijnland  het duurzaamste waterbeheer van Nederland realiseren. Voldoende schoon drinkwater en een omgeving waar water een belangrijke rol speelt, dat is de ambitie.

Datum en locatie

Dinsdag 16 mei van 15:00 tot 18:00 (inloop vanaf 14.30)
Boterhuispolder, Langebrug 1, Warmond

Aanmelden & informatie

degroenecirkels@rijnland.nl