De natuur aan het werk - Bijen en biodiversiteit

Groene Cirkels werkt aan een schone, aantrekkelijke leefomgeving waarin de economie de natuur benut zonder deze te beschadigen. Biodiversiteit is van groot belang voor de natuur om haar werk goed te kunnen doen. Groene Cirkels is daarom begonnen met de aanleg van Bijenlandschappen. Terreinen worden op een andere manier ingericht en beheerd, zodat bestuivende insecten meer kans krijgen om honing te verzamelen en beter kunnen overwinteren. HEINEKEN is begonnen met een bijenlandschap rond de brouwerij, waarna het recreatiegebied Bentwoud in Zoetermeer volgde. Nu gaan ook Leiderdorp, Leiden, Zoeterwoude en het Zuid-Hollands Landschap gebieden bij-vriendelijk inrichten, zo komt er de Bijenhoff in de Oostvlietpolder en een bij-vriendelijke zone in de Munnikenpolder in Leiderdorp.

Een rijkdom aan planten

Stichting Land van Wijk en Wouden is van begin af aan nauw betrokken geweest bij de oprichting van de Groene Cirkel Bijenlandschap en is nu trekker. Bestuurlijk voorzitter en burgemeester van Leiderdorp, Laila Driessen: "Vooral wilde bijen zijn kwetsbaar. Ten eerste hebben ze geen imker die voor hen zorgt en ten tweede zijn sommige soorten heel selectief bij het foerageren. Wanneer er van de drie soorten planten waarvan deze bijen honing maken, twee soorten een slecht jaar hebben, dan is dat voor een wilde bijenpopulatie meteen een forse klap." Driessen benadrukt het belang van het bundelen van initiatieven. Ze zet zich daar dan ook volop voor in. "Doordat verschillende partijen – van imkers, biologische telers, Naturalis/KEI, het Zuid-Hollands Landschap tot aan de ondernemersvereniging BIZ Grote Polder Zoeterwoude – bezig zijn met een andere inrichting en beheer van natuurgebieden, kan de rijkdom in plantensoorten toenemen. Ook kleinere zones zijn relevant. Ze plakken als het ware de delen aaneen tot een veel groter regionaal bijenlandschap."

Samen met ondernemers

Voorzitter van de ondernemersvereniging BIZ Grote Polder Zoeterwoude Henk Prins: "Van alle openbare grond is 80% van de gemeente en 20% van de ondernemers. Ondernemers kunnen dus veel bijdragen aan de biodiversiteit door hun terrein tot een bijenlandschap te maken. Met de gemeente hebben we contractueel vastgelegd dat we het publieke en private groen (de zogenaamde multi-purpose stroken en de gemeentelijk gronden) samen onderhouden en inrichten."

HEINEKEN is zogezegd al groen bezig. Prins: "We zijn nu aan het kijken of we vanaf de HEINEKEN brouwerij tot in de Grote Polder naar Leiden toe een groen wegennet kunnen aanleggen dat met name goed is voor de bijen. Kort geleden hebben we in het kader daarvan al 100 meter bollen geplant. Dit project staat voor 2015 bij ons hoog op de agenda. De intenties zijn van alle partijen goed. Als dit project lukt, dan hebben we al heel veel bereikt."

Laila Driessen, burgemeester Leiderdorp
Laila Driessen, burgemeester Leiderdorp

"Door initiatieven te verbinden, maken we een bijenlint waarmee we de overlevingskansen van bijen en andere bloemzoekende insecten vergroten." 
Henk Prins, voorzitter ondernemersvereniging BIZ Grote Polder Zoeterwoude
Henk Prins, voorzitter ondernemersvereniging BIZ Grote Polder Zoeterwoude

"Het bijenlandschap groter maken staat voor BIZ in 2015 hoog op de agenda."