Nieuws

Brochure Biodiversiteit geeft richting aan landschapsplannen

Gepubliceerd op
16 oktober 2017

Groene Cirkels heeft de brochure ‘Natuur als partner – Basiskwaliteit biodiversiteit als verzekering voor een duurzame toekomst’ uitgebracht. Deze brochure is bedoeld voor iedereen die zich bezig houdt met de inrichting van het landschap.

De brochure geeft handvatten voor het benutten van de natuur ten behoeve van een duurzame leefomgeving en een aantrekkelijk landschap. De sleutelrollen zijn daarbij weggelegd voor biodiversiteit en groene infrastructuur. Er zijn grote stappen vooruit gemaakt in de kennisontwikkeling. Recent wetenschappelijk onderzoek onderschrijft het grote belang van een hoge biodiversiteit voor effectieve en betrouwbare landschapsdiensten. Dit noemen we ‘basiskwaliteit biodiversiteit’.

De brochure presenteert een participatieve ontwerpmethode, waarmee partijen in een gebiedsproces de diensten die het landschap levert gezamenlijk kunnen versterken. Deze ontwerpmethode brengt burgers, bedrijven, gemeentes en andere partijen bij elkaar en koppelt de initiatieven rond de landschapsdiensten die de natuur levert. Zo ontstaat een aantrekkelijk en biodivers landschap, dat alle functies levert die we nodig hebben.

Download de brochure ‘Natuur als partner’.