Foto: Joost Bouwmeester

Nieuws

Biogas: op een duurzame manier met mest naar Heineken-bier

Gepubliceerd op
9 december 2013

Een van de projecten binnen het Groene Cirkels-convenant bestudeert de mogelijkheden om in het gebied rond de Heinekenbrouwerij biogas te produceren. Heineken wil graag biogas inzetten bij het verduurzamen van de bedrijfsvoering. Daarvoor is mest nodig van veehouders in de omgeving. Die mest wordt in een biovergister omgezet in biogas ingezet wordt als energiebron bij het productieproces van Heineken.

Het projectteam wordt gedurende de komende maanden ondersteund door een groep ‘Green Juniors’, studenten van InHolland, onderdeel van de Groene Hart academie. Onder de titel ‘Biogas: op een duurzame manier met mest naar bier!’, zullen de vier studenten in het gebied contact zoeken met veehouders en met hen in gesprek gaan over de mogelijkheden van mestvergisting (of co-vergisting). In aanloop naar de interviewronde hebben zij op 13 oktober een workshop georganiseerd. Naast Heineken, Alterra Wageningen UR en provincie Zuid-Holland waren ook mensen van Wageningen UR Livestock Research, Ekodorp, FrieslandCampina en Gemeente Zoeterwoude aanwezig. Aan de hand van een aantal stellingen zijn de visies van de deelnemers op wetgeving, impact op de bedrijfsvoering, mogelijkheden voor centrale mestvergisting en de relatie met de recreant besproken.

De studenten hebben de workshop met veel enthousiasme geleid, de discussies in de hand gehouden en mooi samengevat. De bijeenkomst was niet alleen een goede voorbereiding op de interviews met boeren, maar smaakte ook naar meer. Op verzoek van de deelnemers zal de groep in een later stadium van het studentenproject nog eens bijeen komen om de resultaten te bespreken.

Het biovergistingsproces

Biovergisten van mest komt neer op het opvangen van het gas, dat vrijkomt uit mest. Dit gebeurt in een grote tank. Het restproduct wordt digestaat genoemd, een soort dikke soep van mest en plantaardig materiaal. Het digestaat is geschikt om opnieuw als mest te gebruiken. Dat gebeurt ook in de regio Zoeterwoude. Soms wordt ook biomassa toegevoegd aan de mest, om het vergistingsproces beter te laten verlopen. Dan wordt over co-vergisitng gesproken. De biomassa wordt dan  co-vergistingsmateriaal genoemd. Biomassa kan bestaan uit gewasresten van akker- en tuinbouw, bermmaaisel, natuurgras en/of waterplanten.

Groene Cirkels

Een klimaatneutrale HEINEKEN brouwerij, een duurzame economie én een aangename leefomgeving rond Zoeterwoude. Dat zijn de ambities waarvoor Groene Cirkels zich inzet. Dat doet zij door de natuur als uitgangspunt te nemen en programma’s te realiseren rond de onderwerpen energie, water, grondstoffen, mobiliteit en leefomgeving. Het initiatief Groene Cirkels, gevormd door multinational HEINEKEN, provincie Zuid-Holland en kennispartners Alterra Wageningen UR, wil graag de voor deze ambitie benodigde partijen aan zich binden en een voorbeeld van wereldklasse zijn.