Nieuws

Bewoners en bedrijven voor klimaatbestendig Zoeterwoude-Rijndijk

Gepubliceerd op
29 mei 2018

De gemeente Zoeterwoude, ondernemersvereniging Grote Polder en Groene Cirkels onderzoeken samen hoe de bedrijventerreinen en woonwijken in Zoeterwoude-Rijndijk klimaatbestendig ingericht kunnen worden. Op 23 mei 2018 werden bij Heineken twee goed bezochte bijeenkomsten georganiseerd om het project onder de aandacht te brengen: een voor ondernemers en een voor inwoners.

"Herkent u de gevolgen van klimaatverandering? Welke effecten vinden we acceptabel? En welke maatregelen kunnen we collectief of zelf als bedrijf of inwoner nemen?" Dit waren vragen die werden gesteld aan ondernemers en inwoners. Met de bijeenkomsten wilde de organisatie duidelijk maken dat je aanpassen aan nieuwe klimaatomstandigheden (klimaatadapatie) niet alleen een zaak van de overheid is. Ook inwoners en bedrijven moeten aan de slag om de uitdagingen die op ons afkomen het hoofd te bieden.

De gemeente, de ondernemersvereniging en Groene Cirkels werken de komende tijd met ondernemers en inwoners aan een gezamenlijke aanpak voor een klimaatbestendig Zoeterwoude-Rijndijk. Als volgende stap worden er deze zomer keukentafelgesprekken georganiseerd: bij ondernemers en inwoners aan tafel bespreken we mogelijke maatregelen voor terrein, tuin en omgeving. Deze maatregelen worden vervolgens doorgerekend en komen in een ‘toolbox’ om zo een duidelijk beeld te geven van de mogelijkheden.

Zo kan ieder gemakkelijk zijn steentje bijdragen voor een klimaatbestendig Zoeterwoude-Rijndijk.