Project: Klimaatatlas

Het klimaat verandert en dit merken wij nu al. Zo regende het in juni 2016 al tweemaal zoveel als normaalgesproken en zijn de 10 warmste jaren ooit gemeten in de afgelopen 12 jaar voorgekomen. Op termijn kan deze klimaatverandering leiden tot extreme neerslagintensiteiten, bodemdaling, droogte en hitte. Maar wat zijn hiervan de gevolgen hiervan voor de ‘gebruiker’ van de regio? Voor het bedrijfsleven in de Grote Polder, voor de HEINEKEN-brouwerij, voor de gemeente Zoeterwoude, voor het Hoogheemraadschap van Rijnland, voor de boeren, voor de natuur, en voor de mensen die er wonen en recreëren?

Doel

Groene Cirkels heeft zich ten doel gesteld bij te dragen aan een gezamenlijke, regionale aanpak voor het omgaan met de veranderingen in het klimaat. Samen willen wij komen tot een veerkrachtige regio met natuur als partner. Een gebied waarin het hele jaar is voldoende water van goede kwaliteit beschikbaar is voor consumenten en bedrijven. Waar water en natuur de biodiversiteit versterkt en verkoeling biedt als dat nodig is.

Picture1.png

Status

In 2016 heeft Wageningen Environmental Research (voorheen Alterra) op initiatief van Groene Cirkels de informatie over klimaatverandering en (land)gebruik zichtbaar gemaakt voor specifiek de Grote Polder en Polder Groenendijk. Daarbij is niet alleen gekeken naar welke nadelige gevolgen klimaatverandering heeft, maar vooral ook welke nieuwe, economische kansen dit biedt. Denk hierbij aan langere groeiseizoenen, nieuwe planten en diersoorten, nieuwe manieren van wonen, werken en recreatie met en op het water.

Op 28 september 2016 is een startbijeenkomst geweest met de belangrijkste stakeholders in de regio. Op 24 januari 2017 is hieraan een vervolg gegeven bij een avondbijeenkomst in een breder gezelschap, waarbij ook bewoners, gemeenteraad en bedrijven aanwezig waren. Opnieuw zijn de kansen voor klimaatverandering in verschillende sessies (wonen, werken en recreƫren) aan bod gekomen.

Samen met de stakeholders in Zoeterwoude werken we nu aan een verdere uitwerking waarin onder andere waterberging en tegengaan hittestress voor de Grote Polder Industrie, een recreatieve fietsroute door het Land van Wijk en Woude en inzet op waterbewust wonen aan bod komen. Groene Cirkels werkt daarmee expliciet aan klimaat als kans.

Partners

In dit project komen veel stakeholders uit Zoeterwoude samen: Bedrijfsleven, bewoners en gemeenteraad. Het project wordt uitgevoerd door Wageningen Environmental Research.