Mobiliteit

Innovatieve oplossingen voor klimaatneutraal transport

De HEINEKEN brouwerij in Zoeterwoude heeft een omvangrijke logistieke keten. Grondstoffen voor het brouwproces en verpakkingsmaterialen worden zowel over water als via de weg aangevoerd richting de brouwerij. Producten van HEINEKEN worden vanuit de brouwerij geëxporteerd naar bestemmingen over de hele wereld. Binnen de Groene Cirkel Mobiliteit werken veel partijen samen die zich inspannen om via weg, spoor én water klimaatneutraal transport te realiseren.

Voordat de Groene Cirkel mobiliteit van start ging in 2014, bedroegen de emissies vanuit de gehele logistieke keten van HEINEKEN ongeveer 20.000-30.000 ton CO2 (e)/jaar. Inmiddels wordt er continu gekeken hoe de CO2 uitstoot zich ontwikkelt en waar HEINEKEN die kan reduceren.

Ontwikkelen duurzame brandstof

Zowel voor vervoer via de weg als via het water zijn er mogelijkheden om meer duurzame brandstoffen in te zetten. Samen met de grootste logistieke dienstverleners rond HEINEKEN (Hartog&Bikker, Nedcargo en Simon Loos) is een gezamenlijke brandstofvisie opgesteld. Samengevat betekent dit dat voor de korte afstanden tijdelijk een vernieuwbare diesel wordt ingezet die op termijn wordt vervangen door een elektrisch aangedreven vervoermiddel. Voor de langere afstanden zal die transitieperiode langer duren gezien de ontwikkelingstermijn van de elektrische variant.

Reduceren lege kilometers

Door mobiliteitsstromen te bundelen en te intensiveren is het aantal overbodige kilometers al gereduceerd in de afgelopen jaren. Grotere vrachtwagens zoals Ecocombi’s en samenwerking met andere bedrijven dragen bij aan vermindering van het aantal (lege) kilometers.

Passende infrastructuur

Het verbeteren en aanpassen van de infrastructuur voor mobiliteit en logistieke stromen draagt ook bij aan het verduurzamen van de mobiliteit. De ontwikkeling van klimaatneutrale logistiek in het distributiecentrum Steekterpoort is daarvan een voorbeeld. Evenals klimaatneutrale exploitatie van overslagcentrum Alpherium en de diverse sluizen in de Gouwe.