Helpdesk Bijenlandschap - Adviezen

Klik hieronder op de Adviezen per jaar om de lijsten uit te klappen. Wilt u ook een advies over welke maatregelen u kunt nemen voor bijen op uw terrein? Vul dan het aanvraagformulier in op de Helpdesk Bijenlandschap pagina.

Adviezen 2017

Bijenadvies 2017-4 Kansen voor bestuivers in Leiden Bio Science Park

Leiden Bio Science Park
Leiden Bio Science Park

De gemeente Leiden wil de biodiversiteit in het Leiden Bio Science Park bevorderen en in het bijzonder ook de bestuivers.

Het uitgebrachte advies heeft betrekking op inrichting en beheer en laat heel praktisch zien waar kansen voor bestuivers aanwezig zijn.


Bijenadvies 2017-3 Bijvriendelijke natuurvriendelijke oevers

Maandagsche Watering in Noordwijk
Maandagsche Watering in Noordwijk

Waterschap Hoogheemraadschap van Rijnland heeft ruim 223 km aan natuurvriendelijke oevers in beheer. In hoeverre zijn dit bijvriendelijke natuurvriendelijke oevers? Waar moet je op letten, wat kun je doen en waar liggen kansen? Het uitgebrachte advies van de bijenhelpdesk geeft antwoorden op deze vragen.


Bijenadvies 2017-2 ProRail spoorberm traject Alphen a/d Rijn-Leiden

Intercity op het spoor ter hoogte van Zoeterwoude. Op de voorgrond in de berm staan bloeiende wilgstruwelen.
Intercity op het spoor ter hoogte van Zoeterwoude. Op de voorgrond in de berm staan bloeiende wilgstruwelen.

Zijn er nestelgelegenheden mogelijk voor wilde bijen langs het spoor? Een trein raast met 140 km/uur over het spoor. Wat is dan de eis voor afstand van de nestelplek tot het spoor?

Deze en andere relevante vragen zijn door ProRail aan de bijenhelpdesk gesteld en worden beantwoord in het tweede verschenen advies van de bijenhelpdesk.


Bijenadvies 2017-1 Klinkenbergerplas

Overzicht over de Klinkenbergerplas vanaf de oostzijde. Op de voorgrond een deel van de grote plas en rechtsboven de kleine plas.
Overzicht over de Klinkenbergerplas vanaf de oostzijde. Op de voorgrond een deel van de grote plas en rechtsboven de kleine plas.

Eerste bijenadvies voor 2017 is een feit. Gemeente Oegstgeest heeft de bijenhelpdesk gevraagd wat er mogelijk gedaan kan worden voor wilde bijen en andere bestuivers rondom de Klinkenbergerplas in de gemeente Oegstgeest. Het advies gaat in op beplantingsmengsels, het aanleggen van nestelgelegenheid en het inrichten van een bijenvriendelijke helofytenfilter.